Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB
Wtorek, 20 Czerwiec 2023, 15:00 - 17:00
Odsłon : 220