Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB
Wtorek, 10 Październik 2023, 15:00 - 17:00
Odsłon : 247