Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Wtorek, 14 Grudzień 2021
  • RADA    - 14:00 - 17:00 (Komunikaty Biura WOIIB)