Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Wtorek, 24 Maj 2022
  • PREZYDIUM    - 15:00 - 17:00 (Komunikaty Biura WOIIB)