Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Wtorek, 14 Czerwiec 2022
  • RADA    - 15:00 - 17:00 (Komunikaty Biura WOIIB)