Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
  • BUDMA    - Środa, 13 Luty 2019 08:00 - 17:00
    (Komunikaty Biura WOIIB)

Maj 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019
Sierpień 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019