Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2021
  • PREZYDIUM    - Wtorek, 31 Sierpień 2021 13:30 - 14:30
    (Komunikaty Biura WOIIB)

  • RADA WOIIB    - Wtorek, 31 Sierpień 2021 15:00 - 16:00
    (Komunikaty Biura WOIIB)

Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021