Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

15 - 21 Listopad, 2021
15 Listopad
16 Listopad
  • PREZYDIUM    - 15:00 - 16:00 (Komunikaty Biura WOIIB)

17 Listopad
19 Listopad