Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

13 - 19 Grudzień, 2021
14 Grudzień
  • RADA    - 14:00 - 17:00 (Komunikaty Biura WOIIB)

16 Grudzień