Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czasopisma

LISTA CZASOPISM PRENUMEROWANYCH DO DYSPOZYCJI CZŁONKÓW WOIIB

Inżynieria i Budownictwo

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Przegląd Budowlany

Materiały Budowlane

Biuletyn INPE-Informacje o normach  i przepisach elektrycznych

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacje

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Gospodarka Wodna

Drogownictwo

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie

Inżynieria Morska i Geotechnika

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne

Przegląd Komunikacyjny

Wiadomości Elektrotechniczne

Spektrum

Instal

Forum Nowoczesnego Budownictwa

Polski Instalator

Elektroinstalator

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Rynek Instalacyjny