Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualny Biuletyn nr 75

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

  • XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB
  • Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady
  • Kronika żałobna
  • Działanie Okręgowej Komisji rewizyjnej w latach 2018-2022

TECHNIKI I TECHNOLOGIE:

  • Bezpieczeństwo energetyczne – zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego i dywersyfikacja źródeł jego zaopatrzenia

KALEJDOSKOP:

  • Z cyklu: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje – Rola inwestora w procesie inwestycyjnym
  • Seminaria Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Obrazki sprzed pół wieku. Życie kulturalne