Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualny Biuletyn nr 62

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • Egzaminy na uprawnienia budowlane.
 • Warsztaty dla rzeczoznawców budowlanych.
 • Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli WPSZ.
 • Imprezy integracyjne w 2019 r.
 • Wydarzyło się w naszej Izbie.
 • Ogłaszamy konkurs!
 • Kronika żałobna.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

 • Sieci i instalacje. Sprawozdanie z seminarium SEP.
 • Uwaga absolwenci Technikum Budowlanego przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu.

TECHNIKI I TECHNOLOGIE::

 • Dobór betonowych obciążników siodłowych w gazociągach.

PRAWO::

 • Z cyklu: „Co nowego w prawie.”
 • Z cyklu: Po drodze z prawem – Kryteria kontroli projektu budowlanego.

KOMENTARZE:

 • Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce – Budownictwo XIX w. i początków XX wieku. Budowle w miastach.
 • Wakacyjne wspomnienia – Gruzja wzdłuż i wszerz w 7 dni.
 • Obrazki sprzed pół wieku – Sala rekreacyjna.
 • Plan szkoleń dla członków WOIIB w 2019 roku.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

20 listopada 2018r. podpisaliśmy umowę na zakup działki w formie aktu notarialnego. Aktualnie trwają prace nad aktualizacją warunków zabudowy oraz przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji „Budynku szkoleniowo – konferencyjnego”.

Rada Programowa Biuletynu i Strony Internetowej zakończyła prace związane z modernizacją Biuletynu i strony internetowej. Komisje i zespoły na przełomie roku miały bardzo dużo tematów merytorycznych związanych z działalnością Rady, zarówno w końcu 2018 roku, jak i programem działalności na rok 2019.

23 stycznia b.r. zorganizowaliśmy spotkanie Prezydium Rady WOIIB z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które tworzyły nasz samorząd. Tematyka spotkania obejmowała: przygotowania kandydatów do egzaminy na uprawnienia budowlane, organizację szkoleń oraz konferencji i współpracy z WOIIB na tym kierunku działania. SNT zadeklarowały ilość plenerowych szkoleń i ewentualnych wycieczek technicznych, jednocześnie stwierdzając korzyści płynące ze współpracy z naszymi samorządami. WOIIB przedstawiła ogólny plan działań przewidzianych na 2019 r.

PZITB omówiło stan przygotowań do konferencji w Wałczu, która odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 r. Tradycyjnie organizuje się 2 konferencje na tematy związane z nadzorem budowlanym i rewitalizacją obszarów zabudowanych. Niniejszym zapraszam naszych członków do udziału w tych interesujących przedsięwzięciach.

30 stycznia 2019 r. w Muzeum Farmacji odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych zawodów zaufania publicznego, na których przedstawiono formalny projekt porozumień pomiędzy Partnerami do ewentualnego zaakceptowania przez wszystkie izby.

Targi „BUDMA 2019” i odbywające się pod auspicjami Ministra Infrastruktury i MTP Forum Gospodarcze Budownictwa zostały zorganizowane w dniach 11-14.02.2019 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, pod patronatem PIIB, wzięła aktywny udział w Targach, a 13 lutego 2019 r. zorganizowała Dzień Inżyniera Budownictwa, na którym poruszono aktualne tematy zarówno merytoryczne jak i ogólnie związane z budownictwem.

W związku z Świętami Wielkanocnymi, składam wszystkim członkom serdeczne życzenia. Dużo radości, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywania zawodu zaufania publicznego.

 

mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

 

 

 

ARCHIWALNE NUMERY BIULETYNÓW