Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 71

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • XX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB
 • Szkolenia w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Kronika żałobna
 • Rozbudowa siedziby WOIIB, sprawozdanie nr 2/2021
 • Podpisanie umowy na realizacje inwestycji
 • Teraz budujemy

Fakty – wydarzenia – opinie:

 • Podsumowanie XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
 • Aktualne zagadnienia BHP w elektroenergetyce

Techiniki i technologie:

 • Technologia nawaniania gazu

Kalejdoskop:

 • Z cyklu: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje... „Samowola budowlana jako lider budowlanych błędów oraz zasady uproszczonej legalizacji samowoli z ponad 20-letnim „stażem”
 • Brak dbałości o właściwy stan techniczny elewacji budynków stwarza zagrożenie dla przechodniów. Wyniki kontroli nadzoru budowlanego w Poznaniu wskazują jednak dużą poprawę
 • Obwodnice miast w Wielkopolsce. Będzie bezpieczniej
 • Rataje – okiem stażysty
 • Plan szkoleń online dla członków WOIIB w 2021 roku

 

Szanowne Państwo!

W numerze nr 2/2021 (71) Biuletynu zapraszam do zapoznania się z informacją o przebiegu XX Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB. Szczególnie polecam zestaw informacji i fotorelację z rozbudowy siedziby Izby. O samowolach budowlanych jako liderze budowlanych błędów oraz zasadach uproszczonej legalizacji samowoli z ponad 20-letnim „stażem” przeczytacie w cyklu „Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje.”

Redaktor naczelny