Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 73

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • Obwodowe zebrania wyborcze
 • Wielkopolski Dzień Budowlanych
 • Wmurowanie aktu erekcyjnego
 • Kronika żałobna
 • Rozbudowa siedziby WOIIB, sprawozdanie nr 4/2021
 • Relacja z budowy
 • Komunikaty

Fakty – wydarzenia – opinie:

 • XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Wałcz 21: REWITALIZACJA - PODTOPIENIA
 • Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2019 i 2020
 • Spotkanie integracyjne Okręgowych Izb Inżynierów – Lubuskiej, Łódzkiej oraz Wielkopolskiej podczas wyjazdu technicznego w sprawie remontu ekranu zapory czołowej przy zbiorniku Jeziorsko
 • Regaty żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega
 • Integracja w czasie pandemii COVID-19 w WOIIB

Prawo:

 • Raport o stanie budynków z wielkiej płyty w Poznaniu, cz. II
 • Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie utrzymania obiektu w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane

Techiniki i technologie:

 • Wzmacnianie gruntów słabonośnych w celu zwiększenia przydatności dla posadowienia bezpośredniego obiektów kubaturowych i nawierzchni drogowych

Kalejdoskop:

 • Wyjazd techniczny na Mierzeję Wiślaną i do Wilna – cz. 1
 • Obrazki sprzed pół wieku. Uprawnienia budowlane

 

Szanowne Państwo!

W numerze nr 4/2021 (73) Biuletynu zapraszam do zapoznania się z relacją z Wielkopolskiego Dnia Budowlanych oraz uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego budynku szkoleniowo-konferencyjnego WOIIB. Polecam również artykuł poświęcony wzmacnianiu gruntów słabonośnych w celu zwiększenia przydatności dla posadowienia bezpośredniego obiektów kubaturowych i nawierzchni drogowych.

Śledzących postęp budowy budynku szkoleniowo-konferencyjnego zapraszam do zapoznania się ze Sprawozdaniem nr 4/2021 oraz fotorelacji z budowy.

W dziale Kalejdoskop polecam relację z wyjazdu technicznego na Mierzeję Wiślaną i do Wilna cz.1.

 

Zapraszam do lektury.

Redaktor naczelny