Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 50

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:
1. Porządek obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego.
2. Pismo Prezesa PIIB.
3. Biuletyn Informacyjny 2004-2016.
4. BUDMA 2016.
5. Wizyta delegacji FFB.
6. Tragi INSTALACJE 2016.
7. Targi EXPOPOWER 2016.
8. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
9. Wydarzyło się w Izbie.
10. Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków WOIIB.
11. Technicy mogą zdobywać uprawnienia budowlane.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
1. Aspekty praktyczne wybranych spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej.
2. XVIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP.
3. Wielkopolski inżynier budownictwa.
4. 100-latek w siedzibie WOIIB..

TECHNIKI I TECHNOLOGIE;
1. Technologie rozwojowe prefabrykacji betonowej dla budownictwa przemysłowego.

KOMENTARZE:
2. Europejski rynek innowacji – Strategia Instytutu Techniki Budowlanej.
3. Obrazki sprzed pół wieku. Kluby studenckie.
4. Obrazki sprzed pół wieku. Granie w SĘKU i nie tylko…
5. Plan Szkoleń 2016 rok.

 

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Tradycyjnie pragnę się podzielić kilkoma informacjami z działalności naszej Izby od ostatniego wydania Biuletynu WOIIB. Z dużą satysfakcją stwierdzam, że aktualne wydanie naszego Biuletynu WOIIB jest wydaniem jubileuszowym. Jest to 50 numer od początku działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W związku z tym jubileuszowym wydaniem, kieruję w imieniu własnym i Okręgowej Rady WOIIB słowa podziękowania Radom Programowym Biuletynu działającym od momentu powstania WOIIB oraz Redaktorowi Naczelnemu Mirosławowi Praszkowskiemu za wybór ciekawych artykułów, szatę graficzną i serwis informacyjny Biuletynu. W wyniku Waszych działań docieramy do naszych członków z pełną informacją o naszej Izbie.

Jak co roku, ale tym razem od 4 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku, odbyły się spotkania w delegaturach z udziałem: Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, dyrektorów Administracji Architektoniczno – Budowlanych oraz naszych członków. Celem tych spotkań, jak zawsze, jest przekazanie: krótkiej informacji o pracach w naszej Izbie, o stanie prac legislacyjnych dotyczących szczególnie sfery budownictwa oraz dyskusja nad problemami, z którymi borykają się na co dzień członkowie naszego samorządu zawodowego. Tym razem w trakcie spotkań w delegaturach w: Kaliszu i Lesznie oraz w siedzibie WOIIB w Poznaniu zorganizowaliśmy dodatkowo spotkania z dyrektorami i wykładowcami Technikum z terenu Wielkopolski. W trakcie tych spotkań przekazaliśmy pełną informację o WOIIB oraz wiedzy jaką powinien posiadać absolwent technikum aby zdobyć uprawnienia budowlane. Zmobilizowało nas do tego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W wyniku wejścia w życie tego Rozporządzenia technicy mogą zdobywać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w różnych branżach.

5 listopada 2015 r. odbyły się VIII warsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa” organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Tym razem obiektem zainteresowania był Hotel PURO.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zaproszeni przedstawiciele WOIIB uczestniczyli w spotkaniach świąteczno – noworocznych w Stowarzyszeniach Naukowo Technicznych, NOT oraz Wielkopolskiej Izbie Budownictwa.

18 stycznia 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Egzamin w sesji jesiennej na uprawnienia budowlane zdało 230 osób.

W dniach 2 do 5 lutego 2016 roku odbyły się Targi BUDMA 2016. Tradycyjnie podczas tych targów, 2 i 3 lutego, odbyły się Dni Inżyniera Budownictwa, które zorganizowaliśmy wspólnie z MTP i ITB pod Patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie trwania targów przez dwa dni gościliśmy delegację Federacji Francuskiej Budownictwa. W pierwszym dniu ich wizyty WOIIB zorganizowała na terenie targów spotkanie delegacji z firmami polskimi a w drugim dniu odbyło się spotkanie delegacji francuskiej w siedzibie naszej Izby.

Czas upływa szybko, skończył się 2015 rok i aktualnie jesteśmy w okresie podsumowań minionego roku i przygotowywane są sprawozdania z działalności: Okręgowej Rady, organów Izby, poszczególnych komisji i zespołów. Trwają przygotowania do XV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB, który odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ulicy Węgorka.

Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej okazji, pragnę w imieniu Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom oraz rodzinom, złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech ten okres świąteczny będzie okazją do zadumy i dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber