Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 61

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • „Budownictwo szpitalne – Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów.”
 • Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd WOIIB.
 • Wielkopolski Dzień Budowlanych 2018.
 • Biurowiec przy ul. Za Bramką w Poznaniu. XI warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa.”
 • Integracja w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 • Wydarzyło się w naszej Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

 • Sprawozdanie z Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz Konferencji Naukowej „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”, Wałcz 2018.
 • Obchody 100-lecia Technikum Budowlanego, ul. Rybaki 17 w Poznaniu.

PRAWO::

 • Z cyklu: „Co nowego w prawie.”
 • Z cyklu: „Po drodze z prawe.”

KOMENTARZE:

 • Wielkopolski inżynier budownictwa.
 • Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce. „Budownictwo XV – XVIII wieku.”
 • Wakacyjne wspomnienia. „Moje LAstory.”
 • Obrazki sprzed pół wieku. „Absolutorium.”
 • Plan szkoleń na I kwartał 2019 r.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

We wrześniu b.r., jak co roku, braliśmy udział w Wałczu w warsztatach nadzoru budowlanego i konferencji na temat rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Ponadto odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch izb: zachodniopomorskiej i wielkopolskiej, którego tematem była organizacja działalności samorządowej. Generalnie Wałcz wpisał się mocno w krajobraz naszej działalności we współpracy z Oddziałem Poznańskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był Dzień Budowlanych, zorganizowany 28 września w Kaliszu przez tamtejszą delegaturę. Uroczystości uświetnił swoją obecnością wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz prezydenci Kalisza i Ostrowa Wlkp. i przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.

2 października zorganizowaliśmy Zjazd Nadzwyczajny naszego samorządu, który podjął uchwałę o rozwoju Izby oraz zaakceptował możliwość zakupu działki sąsiedniej przy ul. Grudzieniec, celem wybudowania Sali na 190 osób oraz pomieszczeń dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej i celów szkoleniowych.

11 października odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja Budownictwo Szpitalne, poświęcona budowaniu oddziałów pediatrycznych. Charakteryzowała się bardzo dużą frekwencją, sięgająca 250 uczestników, wysokim poziomem merytorycznym wystąpień, z udziałem naukowców z Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej oraz przedstawicieli: pielęgniarek, farmaceutów i sanepidu. Tematyka konferencji została bardzo dobrze odebrana przez obecnych w Sali przedstawicieli służby zdrowia. Należy podkreślić, że konferencję objęli patronatem: Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz rektorzy Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej. Z tej okazji wydano też monografię, a wnioski wynikające z dyskusji skierowano do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji związanych merytorycznie z budownictwem szpitalnym.

Wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów 5 listopada zorganizowaliśmy warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa". Tym razem omawiano realizację budynku biurowo-parkingowego przy ul. Za bramką. Bardzo ciekawie obiekt przedstawili poszczególni branżyści.

Należy zaznaczyć, że w ostatnim okresie bardzo aktywnie pracowały zespoły działające przy radzie WOIIB, angażując do swojej pracy szerokie grono nowych członków.

Aktywnie trwają prace przy modernizacji szaty graficznej Biuletynu Informacyjnego i strony internetowej Izby.

Ponadto pragniemy wrócić do bliższej współpracy ze stroną francuską i nadal pilotować wymianę uczniów szkół średnich z Gniezna i Arche.

W związku ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym Rokiem, pragnę złożyć wszystkim naszym członkom życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywaniem zawodu, który należy do zawodów zaufania publicznego.

 

mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

 

 

 

ARCHIWALNE NUMERY BIULETYNÓW