Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualny Biuletyn nr 72

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • Obwodowe zebrania wyborcze
 • Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB
 • Szkolenia w nowej formule
 • Dzień otwarty Inżyniera Budownictwa
 • Kronika żałobna
 • Rozbudowa siedziby WOIIB, sprawozdanie nr 2/2021
 • Podsumowanie XXXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Fakty – wydarzenia – opinie:

 • Wręczenie odznak honorowych „Za zasługi dla budownictwa” zasłużonym nauczycielom
 • Rozbudowa siedziby WOIIB, sprawozdanie nr 3/2021
 • Relacja z budowy
 • Katastrofa budowlana Sali gimnastycznej w Poznaniu

Techiniki i technologie:

 • Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym

Kalejdoskop:

 • Z cyklu: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje... Narasta zjawisko samowolnych zmian sposobu użytkowania budynków mieszkalnych…
 • Z cyklu: Młodzi inżynierowie budownictwa – Słowo Dziękuję. To buduje bardzo.
 • Obwodnice miast w Wielkopolsce. Będzie bezpieczniej cz. 2
 • Plan szkoleń online dla członków WOIIB w 2021 roku

 

Szanowni Państwo!

W numerze nr 3/2021 (72) Biuletynu zapraszam do zapoznania się z nowymi zasadami organizacji szkoleń dla członków WOIIB. Polecam również artykuł poświęcony zastosowaniu pianobetonu w budownictwie komunikacyjnym.

Śledzących postęp budowy budynku szkoleniowo-konferencyjnego zapraszam do zapoznania się ze Sprawozdaniem nr 3/2021 oraz fotorelacji z budowy.

W dziale Kalejdoskop zapraszam do zapoznania się ze spojrzeniem młodych inżynierów budownictwa na ich rolę w procesie inwestycyjnym w nowym cyklu: Młodzi inżynierowie budownictwa oraz drugą część artykułu poświęconego planowanym budową obwodnic miast w Wielkopolsce.

Tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń online dla członków WOIIB.

 

Redaktor naczelny