Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Prenumerata

Członkowie WOIIB mają możliwość ulgowej prenumeraty jednego czasopisma naukowo – technicznego po wypełnieniu i przesłaniu do 30 listopada 2022 r. formularza dotyczącego zamówienia wybranego czasopisma.

Wysokość opłaty własnej dla członków Izby wynosi 50% rocznej ceny prenumeraty.  

 

LISTA CZASOPISM PRENUMEROWANYCH DO DYSPOZYCJI CZŁONKÓW WOIIB

Inżynieria i Budownictwo

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Przegląd Budowlany

Materiały Budowlane

Biuletyn INPE-Informacje o normach i przepisach elektrycznych

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacje

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Gospodarka Wodna

Drogownictwo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne

Przegląd Komunikacyjny

Wiadomości Elektrotechniczne

Instal

Polski Instalator

Elektroinstalator

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Rynek Instalacyjny

Elektro Info

Formularz prenumeraty czasopism technicznych (PDF)