Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Składki i blankiety opłat

Poniżej przedstawiamy aktualne wysokości składek na 2019 rok

 SKŁADKI   6 m-cy  12 m-cy
 WOIIB  WPISOWE JEDNORAZOWO  100 zł 100 zł
 SKŁADKA CZŁONKOWSKA 174 zł 348 zł
 PIIB   UBEZPIECZENIE I SKŁADKA 142 zł 142 zł
SUMA   416 zł 590 zł

Zwrot niewykorzystanych składek następuje po złożeniu wniosków do biura WOIIB:

Wniosek o zwrot składek z PIIB (PDF)

Wniosek o zwrot składek z WOIIB (PDF)

 

BLANKIETY DO WPŁATY można pobrać klikając w poniższy link oraz wpisujac swoje dane (bez logowania)

 https://www.piib.org.pl/lista-czsonkopmenu-45