Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapomogi

Informujemy, że Komisja Funduszu Zapomóg dysponuje corocznie środkami finansowymi, za pomocą których organizuje pomoc materialną w następujących zakresach i na następujących zasadach:

 

 Zapomoga z tytułu urodzenia
 dziecka lub adopcji
 - na każde urodzone dziecko do 1 r. ż.
 - na każde dziecko adoptowane do 3 r. ż.
600,00 zł
Zapomoga przyznawana jest czynnym członkom po złożeniu:
- wniosku o zapomogę,
- kopii aktu urodzenia.
Zapomoga podlega opodatkowaniu.

 

 Zapomoga z tytułu zgonu członka  przyznawana jest w ciągu 1 roku od zgonu członka  2000,00 zł

Zapomoga przyznawana jest współmałżonkowi, dzieciom lub innym bliskim osobom po złożeniu:
- wniosku o zapomogę,
- kopii aktu zgonu.
- wypis z dowodu osobistego wniskodawcy

 

 Zapomoga z tytułu zdarzeń losowych  1 raz w roku  do 3000,00 zł
Zapomoga przyznawana jest czynnym członkom po złożeniu:
- wniosku o zapomogę,
- dokumentu potwierdzającego stan zdrowia (aktualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia),
- dokumentu o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup aparatu słuchowego, sprzętu rehabilitacyjnego itd.,
- ostatniej decyzji o waloryzacji renty/emerytury lub zaświadczenia o zarobkach.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.2019.29 art. 12 z późn.zm.)
3. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Regulamin przyznawania zapomóg finansowych członkom WOIIB

Poniższy wniosek prosimy przesłać w formie skanu e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wniosek o zapomogę finansową (PDF)

Wypis z dowodu osobistego - załącznik do zapomogi z tytułu zgonu członka