Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dwudniowe warsztaty: Jakość Energii Elektrycznej w Elektroenergetyce

ASTATWarsztaty obejmują zagadnienia szeroko związane z tematyką Jakości Energii Elektrycznej, w szczególności przedstawienie dostępnych rozwiązań, kwestie doboru układów kompensacji i filtrów aktywnych. Omówiony zostanie również temat regulacji napięcia w sieciach i instalacjach elektrycznych. Rozpatrzone zostaną również problemy doboru analizatorów stacjonarnych oraz współpracujących z nimi przekładnikami prądowymi i napięciowymi.

Zagadnienia prezentowane przez Astat sp. z o.o. podczas Warsztatów:

 • Wprowadzenie do zagadnień Jakości Energii Elektrycznej
 • Kompensacja mocy biernej w przemyśle
 • Porównanie układów do kompensacji mocy biernej
 • Przekładniki prądowe i napięciowe niskiego napięcia
 • Statyczne Generatory Mocy Biernej – przedstawienie systemu
 • Statyczne Generatory Mocy Biernej – zagadnienia doboru i montażu
 • Strażnik Mocy Zmówionej i Systemy Monitoringu Mediów Produkcyjnych
 • Filtry aktywne wyższych harmonicznych w praktyce
 • Regulator niskiego napięcia LVRSys
 • Przekładniki prądowe i napięciowe średniego napięcia
 • Dobór przekładników prądowych i napięciowych do pracy z analizatorami stacjonarnymi
 • Zastosowanie zasilaczy UPS i stabilizatorów napięcia w celu poprawy parametrów napięcia zasilania
 • Przenośne analizatory jakości energii elektrycznej typu PQ-Box – porównanie modeli
 • Praca z analizatorami przenośnymi
 • Analizatory stacjonarne jakości energii elektrycznej
 • Zasady doboru układów SVG do kompensacji mocy biernej
Czytaj więcej...

Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2023 i ŚWIATŁO 2023

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona rejestracja na szkolenia towarzyszące 20-tym Międzynarodowym Targom ELEKTROTECHNIKA 2023 i 30-tym Międzynarodowym Targom ŚWIATŁO 2023.

Targi odbędą się w Warszawie w dniach 15-17 marca 2023 w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, ul Prądzyńskiego 12/14.

Szkolenia obejmują problematykę związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, teletechniką oraz oświetleniem i OZE. Do tego dojdą tematy prawne związane z błędami projektowymi, błędami w zawieranych umowach oraz udzielaniem gwarancji oraz bardzo istotne zagadnienia związane z cyfryzacją procesu budowlanego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymaga jednak indywidualnego zarejestrowania się każdego uczestnika. Liczba miejsc niestety jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegółowy program wszystkich szkoleń znajduje się na www.elektroinstalacje.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymaga jednak indywidualnego zarejestrowania się każdego uczestnika.

II Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

XXI seminarium szkoleniowe „WYBRANE ZAGADNIENIA HYDRAULIKI DUŻYCH RZEK NIZINNYCH” 01.12.2022 r.

Zarząd Oddziału SITWM w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwo Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na XXI seminarium szkoleniowe „WYBRANE ZAGADNIENIA HYDRAULIKI DUŻYCH RZEK NIZINNYCH”

Seminarium odbędzie się 1 grudnia 2022 roku godz. 9:30 – 13:00 w sali 109, budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 94A

Czytaj więcej...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO JAKO ISTOTNY ELEMENT STRUKTURY PAŃSTWA

LOGO Z PODPISEM1Lekarze, pielęgniarki, architekci, prawnicy – Polacy ufają zawodom zaufania publicznego, a władze?

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego spotkają się na konferencji i rozmawiać będą o planowanych przez władze zmianach.

Zawody zaufania publicznego to m.in. lekarze, pielęgniarki, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, architekci, czy inżynierowie budownictwa. Zawody te mają szczególnie znaczenie dla funkcjonowania państwa i pomocy obywatelom we wszystkich cywilizowanych państwach.  Profesje te, ze względu na charakter świadczonych usług wymagają spełnienia szeregu istotnych wymogów związanych z odpowiednim wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o zdrowiu, majątku, czy innych poufnych sprawach swoich pacjentów i klientów. Bo każdy z nas chciałby, aby zajmowali się nim profesjonaliści i aby jego tajemnice były bezpieczne.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowo - techniczna pt.: "LXIII Techniczne Dni Drogowe’’ 21-23 listopada 2022 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji naukowo-technicznej LXIII TECHNICZNE DNI DROGOWE, która odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 r. w Hotelu Vienna Hause Andel’s (Manufaktura Łódź ), ul. Ogrodowa 17, 91-062 Łódź.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy do dnia 15.11.2022 r.

Formularz zgłoszenia (pdf)

Komunikat 1 (pdf)

Komunikat 2 (pdf)