Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konferencja „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach” 09-10.06.2022 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”, która odbędzie się w dniach 09-10 czerwca 2022 r. w Gdańsku.

Konferencja „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach” to zbierająca w jednym miejscu i czasie jak najwięcej praktycznej wiedzy dot. wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

Szczegóły wydarzenia oraz program znajdą Państwo na stronie

Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2021, 12-13.05.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje Sprężone KS2021”, która odbędzie się w terminie 12-13.05.2022 r. w Krakowie.

Konferencja Konstrukcje Sprężone będzie forum gromadzącym naukowców i specjalistów, których wkład w rozwój tej dziedziny w naszym kraju jest decydujący. Przewidziane do prezentacji publikacje zapewniają bogaty walor merytoryczny Konferencji i pozwalają uznać, że Konferencje w cyklu KS są nieprzerwanie miejscem bogatej dyskusji nad konstrukcjami sprężonymi.

Program Konferencji znajduje się na stronie 

Formularz zgłoszenia znajduje się TUTAJ

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2022 „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, 06-09.12.2022 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej REMO 2022 „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, która odbędzie się w terminie 06-09.12.2022 r. w Szklarskiej Porębie.

Konferencja odbywa się cyklicznie od 39 lat. Ideą przewodnią jej programu pozostaje remont i konserwacja, jako proces interdyscyplinarny, w którego przygotowaniu uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz spojrzenie naukowe i praktyczne. 

Więcej informacji: TUTAJ

Rejestracja uczestnictwa: TUTAJ.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE PLANET FRIENDLY - NOWY POLSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Konferencja „Budownictwo zrównoważone - Certyfikacje ekologiczne” - 26.04.2022 r., godz. 9.00 stacjonarnie w siedzibie firmy WPIP Jasin k/Poznania oraz online

Zapraszamy na konferencję BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE PLANET FRIENDLY - NOWY POLSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY.

Przygotowanie i prowadzenie: prof. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane korzyści i kryteria nowego polskiego certyfikatu PLANET FRIENDLY w odniesieniu do istniejących i obowiązujących systemów certyfikacji ekologicznej.

Certyfikat obejmuje certyfikację hal przemysłowo-magazynowych, obiektów komercyjnych, biurowych, użyteczności publicznych, budynków i osiedli mieszkaniowych i innych obiektów.

Program, warunki uczestnictwa i zapisy są poprzez stronę internetową.

Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów

KONFERENCJA DROGI 2022 Wpis na InstagramOGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGOWA „Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów” 26 kwietnia 2022 r. Poznań, godz. 9.00 - 16.30

Redakcja magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” zaprasza Państwa do udziału w wydarzeniu -certyfikowanej konferencji „Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów”, która organizowana jest w ramach obchodów 10-lecia istnienia czasopisma.

Do współtworzenia konferencji w roli prelegentów zaproszeni zostali cenieni specjaliści oraz przedstawiciele instytucji m.in.: Najwyższej Izby Kontroli, Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców i Producentów Asfaltu, Stowarzyszenia Producentów Cementu, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej i innych. Program wydarzenia skupia się wokół 5 głównych bloków tematycznych:

- Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych 2022

- Innowacyjne nawierzchnie i technologie

- Przegląd nowoczesnych maszyn i urządzeń drogowych

- Energooszczędne oświetlenie

- Wiodące inwestycje drogowe, które warto znać

Więcej informacji i zapisy: TUTAJ

Zaproszenie na Konferencję w formacie pdf można pobrać tutaj TUTAJ

I Forum Dni Asfaltu 21-23 marca 2022 r.

Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaprasza na I Forum Dni Asfaltu, które odbędzie się w dniach 21-23 marca 2022 r. w Zakopanem.

Podczas Forum omówiona zostanie tematyka nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). Podczas tej edycji wydarzenia uwaga będzie skupiona się na tematyce związanej z podażą i recyklingiem asfaltów. W poszczególnych blokach tematycznych zostaną poruszone takie zagadnienia jak rynek budownictwa drogowego w Polsce i jego prognozy na przyszłość, asfalty i zielona transformacja, rynek asfaltowy w Polsce i za granicą, recykling mieszanek mineralno-bitumicznych oraz trendy rozwojowe w asfaltach i mieszankach mineralno-asfaltowych.

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 marca br.

Program oraz szczegóły wydarzenia znajdują się TUTAJ.