Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VIII edycja Konferencji Jakość Energi Elektrycznej

logo astat 1W dniach 18 – 20 października 2023 r. firma ASTAT zorganizowała w Pałacu Mała Wieś VIII Konferencję Jakość Energii Elektrycznej.  

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem Konferencję. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu inspirujących wykładów. Tematyka wykładów była niezwykle obszerna, przy czym kluczowy nacisk kładziono na kwestie związane z problemami energetycznymi.  

Reprezentantem WOIIB był pan Leszek Kasperski – członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń.

Więcej: TUTAJ