Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Specjalista ds. utrzymania dróg

zdp w poznaniuPoznań, 8 marca 2023 r.

 

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

2. Stanowisko:

Specjalista ds. utrzymania dróg

3. Podległość służbowa:

Kierownik Wydziału Dróg

4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o profilu drogowym lub pokrewne, przy stażu pracy minimum 2 lata, lub wykształcenie średnie o profilu drogowym lub pokrewne, przy stażu pracy minimum 3 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.
Czytaj więcej...

Referent / inspektor / specjalista ds. nadzoru inwestorskiego

zdp w poznaniuPoznań, 8 marca 2023 r.

 

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

2. Stanowisko:

Referent / inspektor / specjalista ds. nadzoru inwestorskiego

3. Podległość służbowa:

Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych

4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,
 • staż pracy niewymagany (dopuszczamy również absolwentów),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.
Czytaj więcej...

stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu

prokuraturaPoniżej przestawiamy link do oferty pracy na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu

LINK 

Termin zgłoszeń dla kandydatów  - 15 lutego 2023 roku.

 

powiatowy inspektor nadzoru budowlane w pile

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukje kandydata na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile

OFERTA PRACY

inzynier budowy branży mostowej