Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakiej wysokści składki członkowskie obowiazuję w 2019 roku?

Informacja o składka jest dostępna tutaj

2. Zmieniłem miejsce zamieszkania. W jaki sposób zmienić adres zamieszkania oraz adres do korespondencji?

Zmiana adresu zarówno zamieszkania jak i korespondencyjnego następuje po otrzymaniu wniosku o zmiane danych, który dostępne jest tutaj

3. Jak pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby?

 W celu pobrania zaświadczenia nalezy zalogować się na portalu PIIB. Instrukcję rejestracji oraz zmiany hasła na portalu znajdą Państwo tutaj.

4. Czy wniosek o wpis na listę członków można przesłać e-mailem ?

Nie. Wniosek znależy złożyć w sekretariacie biura WOIIB lub delegaturze.

5. Czy można otrzymać zaświadczenie pocztą?

Na indywidualną prośbę członka zaświadczenie zostanie wysłane na adres korespondencyjny dostępny w bazie.