Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakiej wysokści składki członkowskie obowiazuję w 2021 roku?

Informacja o składka jest dostępna tutaj

2. Zmieniłem miejsce zamieszkania. W jaki sposób zmienić adres zamieszkania oraz adres do korespondencji?

Zmiana adresu zarówno zamieszkania jak i korespondencyjnego następuje po otrzymaniu wniosku o zmiane danych, który dostępne jest tutaj

3. Jak pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby?

 W celu pobrania zaświadczenia nalezy zalogować się na portalu PIIB. Instrukcję rejestracji oraz zmiany hasła na portalu znajdą Państwo tutaj.

4. Czy można otrzymać zaświadczenie pocztą?

Na indywidualną prośbę członka zaświadczenie zostanie wysłane na adres korespondencyjny dostępny w bazie.

5. Jesteś członkiem WOIIB, uzyskałeś kolejne uprawnienia budowlane?

Prosimy o wysłanie e-maila zawierającego: numer ewidencyjny-członkowski, numer nowych uprawnień oraz pozycja w centralny rejestrze GINB.