Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

wyjazd techniczny MIERZEJA WIŚLANA-ELBLĄG-WILNO

LOGO Z PODPISEM1Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe technicznych

MIERZEJA WIŚLANA- ELBLĄG- WILNO
w terminie 08-11.10.2021 r.

PROGRAM WYCIECZKI

Czytaj więcej...