Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Aktualności 2018

Szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych

foto0627115 czerwca 2018 r. Sekcja Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Procesów Budowlanych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowała kolejne seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych, które odbyło się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.

Przybyłych uczestników powitał przewodniczący Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB – dr inż. Edmund Przybyłowicz. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił wszystkich do wysłuchania kolejnych prelekcji: foto06272

 • mgr inż. Zbigniew Augustyniak omówił „Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
 • mgr inż. Piotr Żywica złożył sprawozdanie z udziału rzeczoznawców w konferencjach w Szczyrku i Cedzynie.
 • mgr Piotr Stawicki przedstawił „Podstawowe warunki spełnienia wymogów ochrony danych osobowych w świetle RODO."
 • Bartłomiej Monczyński, przedstawiciel firmy REMMERS, omówił zagadnienia związane z „Osuszaniem i naprawami konstrukcji materiałami firmy REMMERS".

Konferencja: Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego.

13 czerwca 2018 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyła się Konferencja „Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego", którą zorganizowali: Wielkopolska Okręgowa 2018Cz1Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki i Instytut Inżynierii Lądowej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Poznańskiej. Partnerami były: FUNDACJA NAUKA dla BUDOWNICTWA, PORT PC, LECA i TITAN POLSKA.

Konferencję otworzyli: inż. Włodzimierz Draber - Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB i prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Wzięło w niej udział 48 przedstawicieli branży geotechnicznej, budowlanej i członków Izby.

(Po „kliknięciu" w wyróżnione nazwisko prelegenta pojawi się jego prezentacja w wersji PDF. WOIIB informuje, że wszelkie kopiowanie, powielanie i udostępnianie przez inne podmioty niż Izba jest niedozwolone.)

Konferencję podzielono na dwie sesje tematyczne. Moderatorem pierwszej części Konferencji był prof. UAM, dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, który przed każdą prezentacją przedstawiał zebranym krótką sylwetkę prelegenta, zwracając uwagę na jego kompetencje zawodowe i osiągnięcia naukowe. W jej trakcie wygłoszono prelekcje:

1. „Rozkłady temperatur gruntu w sąsiedztwie ogrzewanych i nieogrzewanych budynków" opracowaną przez dr hab. inż., prof. PB, Irenę Ickiewicz.
2. „Nowe propozycje określania zasięgu głębokości stref przemarzania w Polsce" przedstawił dr inż. Tomasz Godlewski z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
3. „Geologiczne uwarunkowania instalacji płytkiej geotermii niskotemperaturowej" zreferował mgr inż. Grzegorz Ryżyński z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie.

2018Cz2Na zakończenie tej sesji odbyła się bardzo ożywiona dyskusja. Uczestnicy zadali dużo pytań problemowych. Jej dalsza część była kontynuowana podczas przerwy kawowej.
Po przerwie, drugą część Konferencji prowadził dr inż. Mieczysław Kania z Politechniki Poznańskiej. W tej części wygłoszono prelekcje:

1. „Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania", którą przygotowali: prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel, Politechnika Poznańska i prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Politechnika Poznańska.

2. „Własności termofizyczne gruntów – badania laboratoryjne oraz terenowe przewodnictwa cieplnego" przedstawiła dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

3. „Wykorzystanie fundamentów głębokich do pozyskania ciepła gruntowego" opracowane przez dr hab. inż., prof. PŚl., Małgorzatę Jastrzębską.

4. „Wpływ zmian temperatury ośrodka gruntowego na nośność fundamentowych pali grzewczych" omówił mgr inż. Bartosz Piotrowicz z Politechniki Śląskiej.
5. „Dolne źródła ciepła – perspektywy i tendencje rozwojowe" przedstawił mgr inż. Jakub Koczorowski z PROT PC.

6. „Fundamenty mikropalowe jako dolne źródło ciepła – charakterystyka i zastosowanie" przedstawiła mgr inż. Natalia Maca z TITAN POLSKA Sp z o.o.

7. „Poprawna izolacja termiczna fundamentów z zastosowaniem ultralekkich materiałów" przedstawił dr inż. Mieczysław M. Kania z Politechniki Poznańskiej.

Po tej części prelekcji również odbyła się bardzo ożywiona dyskusja.

IV Majówka WOIIB – POPIEL`18

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB zorganizował czwartą już Majówkę dla członków Izby. Grupa 52 uczestników w dniach 18-19.05 br. udała się w podróż przez Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Mikorzyn, Gosławice, Licheń, Tomisławice, Kramsk, Konin, Ląd, Ciążeń zwiedzając obiekty historyczne oraz poznając uroki tego regionu Wielkopolski. Oprócz aktywnego zwiedzania był również czas na gry i zabawy integracyjne, a także na odpoczynek.

Organizatorzy wyjazdu oraz doskonały przewodnik i znawca tego regionu Wielkopolski dr Włodzimierz Łęcki zapewnili wiele atrakcji, dokładając starań, aby spędzony wspólnie czas na długo pozostał w pamięci uczestników.

 DSC 3832s DSC 3870s 
 DSC 3893s  DSC 3926s
 DSC 3948s  DSC 3983s
 DSC 3991s  DSC 3995s

 

Zenon Wośkowiak
Przewodniczący Zespołu ZITiI

Seminarium: Grunty organiczne jako podłoże budowlane

IMG 0939m14 maja 2018 r., w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, odbyło się Seminarium „Grunty organiczne jako podłoże budowlane". Organizatorami konferencji byli: WOIIB, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami przy organizacji konferencji były firmy: MENARD, AARSLEFF, KELLER - POLSKA, GEOPROJEKT-POZNAŃ i GT - PROJEKT.

Seminarium otworzyli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek i inż. Włodzimierz Draber - zastępca przewodniczącego WOIIB. Udział w konferencji wzięło 104 przedstawicieli branży geotechnicznej, budowlanej i członków Izby.

Seminarium podzielono na 3 sesje tematyczne. Pierwszą prowadzili: prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski i dr inż. Mieczysław Kania. W jej trakcie wygłoszono referaty:

 1. Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli", przygotowany przez: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lechowicza i dr inż. Grzegorza Wrzesińskiego.
 2. Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów organicznych" przygotowany przez: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Młynarka i dr hab. inż., prof. UAM, Jędrzeja Wierzbickiego.
 3. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamentowych".
  - mgr inż. Marcin Waliński – GEOPROJEKT – POZNAŃ,
  - mgr inż. Tomasz Pradela – MENARD – POLSKA.

Sesję drugą poprowadzili: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz i prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor. W tej części wygłoszono 3 referaty:

 1. Problemy identyfikacji zasięgu warstw gruntów organicznych w podłożu", który wygłosił dr inż. Mieczysław Kania.
 2. Zastosowanie metody trwałego odciążenia podłoża słabonośnego do posadowienia korpusu drogowego", opracowanego przez: prof. dr hab. inż. Macieja K. Kumora i dr inż. Łukasza Kumora.
 3. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamentowych", który wygłosił mgr inż. Łukasz Morawski, z firmy AARSLEFF Sp. z o.o.

IMG 0947mSesję trzecią prowadzili: dr hab. inż., prof. UAM, Jędrzej Wierzbicki i dr inż. Katarzyna Stefaniak. Wygłoszono referaty:

 1. Przykłady błędów projektowych i wykonawczych popełnionych przy posadawianiu na słabych gruntach", który wygłosił dr inż. Jerzy Rzeźniczak.
 2. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamentowych"
  - mgr inż. Paweł Łęcki – GT- Project,
  - mgr inż. Piotr Nowacki – KELLER Polska.

Moderatorem Panelu dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, który poprowadził ciekawą dyskusję podsumowującą omawiane problemy.
Całość poruszanych, przez prelegentów jak i dyskutantów, zagadnień podsumował prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki.

Seminarium: w dniu 13.06.2018r. godz. 17:30

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Seminarium Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – Na Ratunek 112, 998"organizowanym przez OSP RP, które odbędzie się 13.06.2018r. o godz. 17:30 w Auli ARTIS przy ul. Gen Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Po Seminarium o godz. 20:00 odbędzie Stand Up Night z udziałem Ewy Błachnio, Roberta Korólczyka i Zbigniewa Marcina Wojciecha.

Dla członków WOIIB mamy 20 bezpłatnych kart wstępu do odbioru w Sekretariacie Izby.