Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Aktualności 2018

VII Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym "MISJA"

W dniach 18-19 sierpnia 2018 r.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Okręgowa Izba Lekarska 
Warszawski Związek Brydża Sportowego 

zapraszają

brydżystów członków samorządów zawodowych :
adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych

do udziału

w VII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym
pod tradycyjna nazwą
„MISJA"

które odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 36B

 • 18 sierpnia 2018 r., godz. 11:00 – turniej par na zapis maksymalny,
 • 18 sierpnia 2018 r., godz. 16:00 – turniej, par na punkty meczowe,
 • 19 sierpnia 2018 r., godz. 9:00 – turniej indywidualny,
 • 19 sierpnia 2018 r., godz. 13:30 – turniej teamów.

Zgłoszenia przyjmuję Pani Karolina Przybylak tel. 61 854 20 12, e-mail zespoly@woiib.org.pl

Regulamin MISJA 2018

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 maja 2018 r. przeprowadziła w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, pisemny egzamin testowy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej. Łącznie do egzaminu przystąpiły 323 osoby. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 280 osób.

Do egzaminu ustnego zakwalifikowano również 76 osób, którym nie powiodło się w poprzednich sesjach.

Od 23 maja do 06 czerwca 2018 r., do egzaminu ustnego, przystąpiło łącznie 336 osób.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji wiosennej 2018 r. – 249 osób.

1Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji wiosennej 2018 r. odbyło się 06 lipca 2018 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Decyzje wręczali: Jerzy Stroński - przewodniczący Rady WOIIB i Wiesław Buczkowski – przewodniczący OKK, w obecności: Daniela Pawlickiego – sekretarza OKK, Romany Barskiej – dyrektor biura WOIIB oraz Anny Głębockiej i Anny Karpowicz z biura OKK WOIIB.

   

Za uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu wyróżnienia otrzymali:

 • godz. 10:00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

Grawertony:
1. mgr inż. Marcin Feliniak ,
2. mgr inż. Tomasz Gidaszewski,
3. mgr inż. Szymon Kugiejko..
Nagroda w postaci książki: techn. Marek Dariusz Mikołajczak.

 • godz. 11:30 w specjalności: instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej:

Grawertony:
1. mgr inż. Tomasz Michalski – sp. instalacyjna sanitarna,
2. mgr inż. Jan Stanisław Łuczak – sp. instalacyjna sanitarna,
3. inż. Przemysław Bauza– sp. instalacyjna elektryczna,
4. mgr inż. Błażej Radzym Jagiellicz– sp. instalacyjna elektryczna.
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Jacek Galusik- sp. instalacyjna elektryczna.

 • godz. 13.00 w specjalności inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej:

Grawertony:
1. mgr inż. Karol Kowalczyk – sp. inżynieryjna drogowa
2. inż. Krzysztof Kamil Ilnicki- sp. inżynieryjna drogowa
3. mgr inż. Justyna Subocz- sp. inżynieryjna kolejowa
Nagrody w postaci książki: mgr inż. Waldemar Tomasz Janiszewski – sp. inżynieryjna kolejowa oraz mgr inż. Tomasz Szpak – sp. inżynieryjna mostowa.

Wszystkim, którzy odebrali decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych serdecznie gratulujemy.

 

 

Szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych

foto0627115 czerwca 2018 r. Sekcja Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Procesów Budowlanych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowała kolejne seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych, które odbyło się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.

Przybyłych uczestników powitał przewodniczący Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB – dr inż. Edmund Przybyłowicz. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił wszystkich do wysłuchania kolejnych prelekcji: foto06272

 • mgr inż. Zbigniew Augustyniak omówił „Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
 • mgr inż. Piotr Żywica złożył sprawozdanie z udziału rzeczoznawców w konferencjach w Szczyrku i Cedzynie.
 • mgr Piotr Stawicki przedstawił „Podstawowe warunki spełnienia wymogów ochrony danych osobowych w świetle RODO."
 • Bartłomiej Monczyński, przedstawiciel firmy REMMERS, omówił zagadnienia związane z „Osuszaniem i naprawami konstrukcji materiałami firmy REMMERS".

Konferencja: Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego.

13 czerwca 2018 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyła się Konferencja „Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego", którą zorganizowali: Wielkopolska Okręgowa 2018Cz1Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki i Instytut Inżynierii Lądowej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Poznańskiej. Partnerami były: FUNDACJA NAUKA dla BUDOWNICTWA, PORT PC, LECA i TITAN POLSKA.

Konferencję otworzyli: inż. Włodzimierz Draber - Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB i prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Wzięło w niej udział 48 przedstawicieli branży geotechnicznej, budowlanej i członków Izby.

(Po „kliknięciu" w wyróżnione nazwisko prelegenta pojawi się jego prezentacja w wersji PDF. WOIIB informuje, że wszelkie kopiowanie, powielanie i udostępnianie przez inne podmioty niż Izba jest niedozwolone.)

Konferencję podzielono na dwie sesje tematyczne. Moderatorem pierwszej części Konferencji był prof. UAM, dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, który przed każdą prezentacją przedstawiał zebranym krótką sylwetkę prelegenta, zwracając uwagę na jego kompetencje zawodowe i osiągnięcia naukowe. W jej trakcie wygłoszono prelekcje:

1. „Rozkłady temperatur gruntu w sąsiedztwie ogrzewanych i nieogrzewanych budynków" opracowaną przez dr hab. inż., prof. PB, Irenę Ickiewicz.
2. „Nowe propozycje określania zasięgu głębokości stref przemarzania w Polsce" przedstawił dr inż. Tomasz Godlewski z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
3. „Geologiczne uwarunkowania instalacji płytkiej geotermii niskotemperaturowej" zreferował mgr inż. Grzegorz Ryżyński z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie.

2018Cz2Na zakończenie tej sesji odbyła się bardzo ożywiona dyskusja. Uczestnicy zadali dużo pytań problemowych. Jej dalsza część była kontynuowana podczas przerwy kawowej.
Po przerwie, drugą część Konferencji prowadził dr inż. Mieczysław Kania z Politechniki Poznańskiej. W tej części wygłoszono prelekcje:

1. „Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania", którą przygotowali: prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel, Politechnika Poznańska i prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Politechnika Poznańska.

2. „Własności termofizyczne gruntów – badania laboratoryjne oraz terenowe przewodnictwa cieplnego" przedstawiła dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

3. „Wykorzystanie fundamentów głębokich do pozyskania ciepła gruntowego" opracowane przez dr hab. inż., prof. PŚl., Małgorzatę Jastrzębską.

4. „Wpływ zmian temperatury ośrodka gruntowego na nośność fundamentowych pali grzewczych" omówił mgr inż. Bartosz Piotrowicz z Politechniki Śląskiej.
5. „Dolne źródła ciepła – perspektywy i tendencje rozwojowe" przedstawił mgr inż. Jakub Koczorowski z PROT PC.

6. „Fundamenty mikropalowe jako dolne źródło ciepła – charakterystyka i zastosowanie" przedstawiła mgr inż. Natalia Maca z TITAN POLSKA Sp z o.o.

7. „Poprawna izolacja termiczna fundamentów z zastosowaniem ultralekkich materiałów" przedstawił dr inż. Mieczysław M. Kania z Politechniki Poznańskiej.

Po tej części prelekcji również odbyła się bardzo ożywiona dyskusja.

IV Majówka WOIIB – POPIEL`18

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB zorganizował czwartą już Majówkę dla członków Izby. Grupa 52 uczestników w dniach 18-19.05 br. udała się w podróż przez Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Mikorzyn, Gosławice, Licheń, Tomisławice, Kramsk, Konin, Ląd, Ciążeń zwiedzając obiekty historyczne oraz poznając uroki tego regionu Wielkopolski. Oprócz aktywnego zwiedzania był również czas na gry i zabawy integracyjne, a także na odpoczynek.

Organizatorzy wyjazdu oraz doskonały przewodnik i znawca tego regionu Wielkopolski dr Włodzimierz Łęcki zapewnili wiele atrakcji, dokładając starań, aby spędzony wspólnie czas na długo pozostał w pamięci uczestników.

 DSC 3832s DSC 3870s 
 DSC 3893s  DSC 3926s
 DSC 3948s  DSC 3983s
 DSC 3991s  DSC 3995s

 

Zenon Wośkowiak
Przewodniczący Zespołu ZITiI