Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Biuletyn nr 58

okladka58 

   Ściągnij biuletyn w postaci pliku PDF

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

1. Sprawozdanie z działalności w latach 2014 – 2018.
2. Wybraliśmy delegatów.
3. BUDMA 2018.
4. MTP INSTALACJE 2018, MTP EXPOPOWER 2018.
5. Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
6. Srebrny sukces.
7. Wydarzyło się w Izbie.
8. Kronika żałobna.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

1. Majówka 2017.
2. XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP.
3. Wielkopolski inżynier budownictwa.

TECHNIKI I TECHNOLOGIE

1. Instalacje gazowe – część 1.

KOMENTARZE:
1. Przypadek inspektora.
2. Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce.
3. Marzec 1968.
4. Plan szkoleń 2018 r.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Zbliża się termin obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który skończy IV kadencję działalności naszego samorządu. Delegaci wybrani na zebraniach w obwodach wyborczych w listopadzie i grudniu 2017 roku, podsumują i ocenią dotychczasowe działania, dokonają wyboru władz na najbliższą już V kadencję, a także uchwalą program działania Izby na pierwszy rok V kadencji. Jednocześnie wybiorą przewodniczącego i pełne składy organów naszej Izby oraz wybiorą delegatów na zjazdy krajowe. Obecnie trwają przygotowania do XVII Zjazdu. Organy, Komisje i Zespoły przygotowują swoje sprawozdania z działalności za 2017 rok.

Nowy rok 2018 rozpoczęliśmy od wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia budowlane. 12 stycznia 2018 roku uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie otrzymało 249 osób. Tradycyjnie, 23 stycznia br., w siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które współpracują z naszą Izbą w procesie dokształcania naszych członków i biorą udziałw organizacji konferencji.

W dniach 30 stycznia do 2 lutego br., braliśmy czynny udział w Międzynarodowych Targach BUDMA 2018. W trakcie II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury zainaugurowano obchody Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa w Polsce. Inauguracji dokonał Włodzimierz Szymczak, Prezydent European Council of Civil Engineers (ECCE). Tradycyjnie WOIIB zorganizowała Dni Inżyniera Budownictwa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju objęło Patronatem Honorowym Targi BUDMA 2018, a współorganizatorami były: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Szczegółowa relacja z Targów BUDMA 2018 wewnątrz Biuletynu.

Prężnie działa w WOIIB Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji, organizując szereg imprez i konferencji. Informacja o działaniu tego Zespołu znajduje się na naszej stronie internetowej oraz wewnątrz tego numeru Biuletynu. Zachęcam naszych członków do udziału w organizowanych przez ten Zespół imprezach i konferencjach.

Kończąc, zapraszam wybranych delegatów do udziału w XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Węgorka w Poznaniu.

Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej okazji pragnę, w imieniu Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom oraz ich rodzinom, złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech ten okres świąteczny będzie okazją do zadumy i dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber