Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Historia

Sekcja Projektowania Zespołu d/s Procesów Budowlanych została utworzona w dniu 10 stycznia 2005 roku. W jej skład weszli:

  • Łukasz Gorgolewski – przewodniczący Sekcji
  • Krzysztof Biernacki
  • Janusz Wojtkiewicz
  • Piotr Żywica

W czerwcu 2006 roku, w związku z nie uczestniczeniem w spotkaniach, mimo zaproszeń, Janusza Wojtkiewicza, w jego miejsce członkiem Sekcji został Jerzy Nowakowski, który wraz z trzema dotychczasowymi członkami Sekcji został powołany na kadencję 2006-2010.

Z końcem 2007 roku z przewodniczenia sekcji zrezygnował Łukasz Gorgolewski. Przewodniczącym Sekcji na wniosek jej członków został Jerzy Nowakowski, który we wrześniu 2008 roku zrezygnował z przewodniczenia Sekcji i prac w Zespole d/s Procesów Budowlanych. W chwili obecnej pełniącym obowiązki przewodniczącego Sekcji, po wycofaniu się w 2009r. z prac ZPB kol. Ł. Gorgolewskiego - jest Piotr Żywica.

Działalność swoją Sekcja realizuje na spotkaniach (cztery do sześciu razy w roku) oraz przez kontakty telefoniczne i e-mailowe.