Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Historia

W dniu 19 października 2004 r. na mocy uchwały nr 23P/04 Prezydium WOIIB powołano skład osobowy Zespołu ds. Procesów Budowlanych. W skład zespołu wchodzą : Sekcja Projektowania, Sekcja Wykonawstwa, Sekcja Nadzoru Inwestorskiego oraz Sekcja Rzeczoznawstwa. Zespół ds. Spraw Procesów Budowlanych oraz poszczególne Sekcje działają w oparciu o „Regulamin Działania …” stanowiący załącznik do Uchwały Rady WOIIB nr 29 z 21.09.2004r.

  1. Skład osobowy Sekcji Wykonawstwa.

W obecnej kadencji ( 2006 – 2010 ) Sekcja Wykonawstwa działa w składzie:

  • Wiesław Furmaniak – przedstawiciel branży budownictwa drogowego
  • Roman Jabłoński – przedstawiciel branży elektrycznej i spraw związanych z bezpieczeństwem pracy
  • Roman Napierała – przedstawiciel branży budownictwa lądowego – Przewodniczący Sekcji
  • Bogdan Olejniczak – przedstawiciel branży budownictwa lądowego
  • Janusz Pluciński – przedstawiciel branży elektrycznej

W/w posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Doświadczenie zawodowe członków pozwala Sekcji Wykonawstwa na poruszanie tematów nurtujących środowisko budowlane w poszczególnych branżach wykonawstwa procesu budowlanego.