Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zadania, działalność, dokonania, plany

1. Plan Pracy.

Na każdy rok działalności Sekcji Wykonawstwa sporządzany jest plan pracy. Wśród zadań na rok 2008 należy m.in. zaliczyć konieczność wnikliwej, krytycznej oceny merytorycznej wydawanych poza Instytutem Techniki Budowlanej tzw. „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Z uwagi zbliżanie się - 1 stycznia 2009 – obowiązywania wymogów „Certyfikacji Energetycznej Budynków” członkowie Sekcji Wykonawstwa biorą czynny udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących metod sporządzania świadectw energetycznych i uprawnień osób wykonujących. Wśród tematów poruszanych w sposób ciągły Sekcja Wykonawstwa zajmuje się ponadto:

  • oceną przyczyn wypadków w pracy na bazie konkretnych zdarzeń popartych m.in. dokumentacją foto i video
  • przygotowaniem odpowiedzi na wybrane pytania kierowane do WOIIB przez jej członków
  • rolą i miejscem młodej kadry technicznej przed uzyskaniem uprawnień budowlanych
  • przygotowaniem tematyki bezpłatnych szkoleń dla członków WOIIB
  • aspektów prawnych dotyczących tzw. „nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego” w trakcie realizacji budowy – szczególnie w przypadku inwestycji drogowych
  • oceną sporządzanych – zgodnie z wymogami prawa budowlanego – planów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska

2. Zasady i sposób działania Sekcji Wykonawstwa.

Członkowie Sekcji Wykonawstwa swoje działanie opierają głównie na kontaktach osobistych, wymianach materiałów droga elektroniczną, jak też na okresowych spotkaniach ( 1 x na kwartał ) w ramach Sekcji oraz Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

Każdorazowy udział członków Sekcji w konferencjach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych jest następnie szeroko omawiany, wraz z udostępnianiem materiałów konferencyjnych ( publikacje, promocje firm, próbki materiałów itp.)

3. Dokonania.

Na bazie opracowań Sekcji Wykonawstwa, udzielono szeregu porad dot. m.in. zasad korzystania z dziennika budowy przez kierowników robót branżowych, sporządzania umów na roboty budowlane przez podwykonawców , roli i zadań kierownika budowy, inspektora nadzoru przy realizacji budownictwa przez osoby fizyczne.

Kierując się opinią przedstawicieli Sekcji Wykonawstwa wielu kontaktujących się z Sekcją członków WOIIB zrezygnowało z zakupu niewspółmiernie drogich a ubogich merytorycznie wydawnictw, szczególnie takich proponujących okresowe aktualizacje stron.

4. Program pracy, spotkania, dokumentacja działania.

Poza wymienionymi w ptk. 4 zasadami działania Sekcji , istotna jest możliwość zapoznania się z protokółami z spotkań. Możliwości takie istnieją po uprzednim zapytaniu - drogą elektroniczną - z podaniem tematu i możliwości kontaktu.
Adresy elektroniczne oraz telefony członków Sekcji są dostępne poprzez WOIIB.

5. Dostępne materiały.

Większość materiałów ze szkoleń , konferencji, sympozjów jest udostępniona w bibliotece WOIIB. Dla przybliżenia konkretnego tematu wskazane jest uprzednie skontaktowanie się z wybranym – wg branży i kompetencji - członkiem Sekcji Wykonawstwa

6. Kontakt :

  1. Roman Jabłoński – 602/158 187; e-mail: jabłońTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Roman Napierała – 502/746 599; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.