Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Historia

Sekcja Nadzoru Inwestorskiego działa w strukturze Zespołu ds. procesów budowlanych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

Sekcja od początku swojego istnienia liczyła 4 członków jednak jej skład osobowy ulegał zmianie w zakresie osobowym i pełnienia funkcji Przewodniczącego. Stałymi członkami sekcji są Jadwiga Gałach, Zygmunt Jagła i Andrzej Jęczmionka. Początkowo w I kadencji WOIIB Przewodniczącym sekcji był kol. Zbigniew Mikołajczyk. Od stycznia 2006 r. funkcję tą przejął kol. Edmund Przybyłowicz, a od marca 2007 roku do dzisiaj Sekcji przewodniczy kol. Tomasz Gorczyca.