Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Historia

I Kadencja od utworzenia Zespołu ds. procesów 2004 – 2006

Sekcja Rzeczoznawstwa utworzona została w ramach powołanego w grudniu 2004 roku Zespołu ds. procesów budowlanych. Przewodniczącym Sekcji został kol. Jan Lemański, który zajmował się tą tematyką do końca pierwszej kadencji czyli do 2006 roku. Sekcja podobnie jak cały Zespół skupiła uwagę na wypracowaniu form i metod działania oraz określeniu tematyki najbardziej odpowiadającej zapotrzebowaniu ze strony społeczności inżynierskiej tworzącej nasz samorząd zawodowy.

II kadencja 2006 – 2010

W drugiej kadencji członkowie Sekcji zebrali się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 04 września 2006 roku. Na tym spotkaniu ustalono m. innymi skład prezydium oraz omówiono plan pracy do końca roku 2006 i na rok następny.

W skład Sekcji weszli następujący koledzy:

1. Szczepan Mikurenda - przewodniczący
2. Przemysław G. Barczyński - wiceprzewodniczący
3. Ryszard Kowalski - sekretarz
4. Jerzy Franczyszyn - członek
5. Stanisław Kaczmarek - człone