Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skład osobowy sekcji projektowania
ZPB WOIIB II kadencji

Łukasz Gorgolewski (IE) Poznań Przewodniczacy
Krzysztof Biernacki (IS) Kalisz  
Klemens Janiak (IS) Leszno  

 

sekcjaProjektowaniaSEKCJA PROJEKTOWANIA
od lewej K. Biernacki, P. Żywica, J. Nowakowski ( były członek), Ł. Gorgolewski(były członek), St. Kaczmarek