Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WIELKOPOLSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
na którym omówiono sprawy związane z opodatkowaniem szkoleń prowadzonych przez izby.

Prezentacje poszczególnych wystąpień przedstawiamy w załączniku:

Zawody zaufania pulicznego - spotkanie 22.06.2015.pdf

Zawody zaufania pulicznego - spotkanie 22.06.2015.ppt