Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Zaświadczenia elektroniczne

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że z dniem 01-09-2015 r. zaprzestaje wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności do WOIIB, w tradycyjnej formie papierowej. Każde zaświadczenie wystawione po tym terminie, będzie dostępne jedynie w serwisie internetowym PIIB w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

W wyjątkowych przypadkach, na  indywidualną prośbę zainteresowanego członka naszej Izby, zaświadczenia elektroniczne w wersji papierowej będą generowane  przez biuro WOIIB i wysyłane drogą listowną lub odbierane osobiście.

Aktywacja konta 

W związku z powyższym przypominamy, iż w celu uzyskania możliwości dostępu do elektronicznych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie, koniecznym jest zarejestrowanie się za pomocą indywidualnego loginu i tymczasowego hasła aktywacyjnego na stronie www.piib.org.pl w portalu PIIB. Pełna aktywacja konta  wymaga  oprócz podania  hasła  tymczasowego, weryfikacji  na  podstawie  numeru  PESEL  oraz  adresu e-mail członka izby.

instrukcja aktywacji konta (kliknij)

Indywidualny login i hasło wysyłane są każdorazowo (dla osób, które się jeszcze nie zalogowały) z blankietem opłat składek członkowskich wraz z czasopismem „Inżynier Budownictwa” przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W przypadku zagubienia tego hasła, można je ponownie uzyskać w biurze WOIIB.
Równocześnie zwracamy uwagę naszych członków, iż aby otrzymać zaświadczenia w wersji elektronicznej bezpośrednio na swój adres poczty elektronicznej, po zalogowaniu w portalu PIIB, należy w ustawieniach (patrz rys. 1) zaznaczyć opcję umożliwiającą odbiór zaświadczeń na adres e-mail. Spowoduje to, iż w momencie opłacania członkostwa za kolejny okres, zaświadczenie wysyłane będzie automatycznie na podaną skrzynkę poczty elektronicznej.

piib1

Rys. 1  Zakładka „Zmień ustawienia” po załogowaniu się na stronie www.piib.org.pl

Resetowanie hasła dostępowego

Po zmianie hasła tymczasowego, w przypadku zapomnienia hasła dostępowego możliwe jest jego zresetowanie na portalu PIIB w zakładce  „Nie pamiętasz hasła”

Instrukcja resetowania hasła(kliknij)

Zaświadczenia elektroniczne

Zaświadczenia o członkostwie w postaci elektronicznej mają postać pliku PDF opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady WOIIB (rys.2)

piib2

Rys. 2  Wzór zaświadczenia elektronicznego

Autentyczność elektronicznie wygenerowanego zaświadczenia potwierdza unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu można dokonać sprawdzenia wiarygodności zaświadczenia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl)
Jednocześnie wyjaśniamy, iż zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wersji elektronicznej, stanowi oryginał potwierdzający przynależność do izby i fakt zawarcia ubezpieczenia. Jest tożsame z aktualnie drukowaną wersją papierową, zgodnie z art.5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450)

weryfikacja podpisu elektronicznego (kliknij)