Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Komunikaty Przewodniczącego OKK

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wraz ze ślubowaniem odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 (budynek B) w dniu 06 lipca 2018 r. (piątek)  

- o godz. 10.00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

- o godz. 11.30 dla specjalności instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej; 

- o godz. 13.00 dla specjalności inżynieryjnej: drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej. 

W tym dniu biuro OKK będzie nieczynne.INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH: 
 

Dokumentowanie Praktyki Zawodowej

Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB informuje, że zmienił się sposób dokumentowania praktyki zawodowej.
W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych WielkopolskaOkręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które  pobrały książkę praktyk dokumentują w niej  praktykę do dnia 24.09.2014r.  Po  dniu  tym obowiązuje  wyłącznie  forma dokumentowania  i odbywania  praktyki , a także kryteria  jej uznawania  określone  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 11 września  2014 r.  Dz. U. 2014  poz.1278 .

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. Rozporządzenia oraz Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

  

 

Uprzejmie informuję, że w celu wzajemnego poszanowania czasu pracy i poprawy organizacji przyjmowania nowych wniosków (nie dotyczy poprawkowiczów) na uprawnienia budowlane osoby ubiegające się o nadanie uprawnień proszone są o wcześniejsze elektroniczne zarejestrowanie się -rejestracja na sesję jesienną 2018 r. zostanie uruchomiona na okres:

od 02 do 20 lipca 2018 r.

Rejestracja osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych sesja jesienna 2018 r. 

 

 

Komplet dokumentów należy składać w białej tekturowej teczce na gumce, opisanej wg wzoru (patrz zakładka: Informacje dot.  działalności OKK- Druki do pobrania)


Obowiązująca od 01.01.2015 opłata za postępowanie kwalifikacyjne została ustalona w następującej wysokości:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania- 800,00 zł

z tytułu przeprowadzenia egzaminu- 800,00 zł

z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu- 450,00 zł

- dla łącznych uprawnień do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania- 1100,00 zł

z tytułu przeprowadzenia egzaminu- 1100,00 zł

z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu- 600,00 zł

Pierwszą ratę za postępowanie kwalifikacyjne wykształcenia i praktyki zawodowej wnosi się przy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych - nr konta 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880.

Drugą ratę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu.

  1. Osoby, które przeszły pozytywnie proces kwalifikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winne złożyć wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu wraz z aktualnum formularzem osobowym, najpóźniej 2 miesiące przed egzaminem. W sesji jesiennej 2018r do 15 WRZEŚNIA 2018r.  
  2. Wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjmowane są w godzinach urzędowania Izby.