Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Przewodniczący Rady WOIIB

Inż. Włodzimierz Draber – podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 8 kwietnia 2014 r. delegaci powierzyli inż. Włodzimierzowi Draberowi wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady WOIIB.

Inż. Włodzimierz Draber – w 1964 r. ukończył Technikum Wodno-Melioracyjne w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął prace w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Wągrowcu jako stażysta. Po ukończeniu rocznego stażu pracował na stanowiskach: majstra budowy, kierownika budowy i kierownika grupy robót. W 1973 r. ukończył zaocznie Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1973 r. został zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji w Poznaniu jako inspektor techniczny. W 1974 r. został powołany przez dyrektora Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji na stanowisko kierownika Branżowego Ośrodka Organizacji i Normowania Pracy w Branży Melioracyjnej z siedzibą w Poznaniu. W tym okresie był nauczycielem kontraktowym przedmiotów zawodowych w Technikum Wodno-Melioracyjnym i dwuletniej Pomaturalnej Szkole Technicznej Wodno- Melioracyjnej w Poznaniu. W 1980 r. został powołany na stanowisko dyrektora ds. zaplecza w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wągrowcu. Od 1982 roku do 1995 roku pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Melioracyjnego w Poznaniu, jako zastępca dyrektora ds. technicznych. W tym czasie od 1992 roku do 2009 roku prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie kosztorysowania robót budowlanych współpracując z biurem projektów Studio ADS i Pracownią Projektową Ewy i Stanisława Sipińskich. Kosztorysował takie obiekty jak: Selgros, wieżowiec Financial Centre. Most Rocha, Szpital Onkologiczny i wiele innych obiektów na terenie Poznania. Po likwidacji Przedsiębiorstwa w 1995 r. został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na stanowisku kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej dotyczącej dróg, gospodarki wodnej, kolei, lotnisk i terenów zamkniętych gdzie pracował do 1 czerwca 2010 roku, przechodząc na emeryturę.

Po utworzeniu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w 2002 r. Działa w WOIIB od 2002 roku. Przez ten okres był delegatem na Zjazd WOIIB przez trzy kadencje i delegatem na Zjazd Krajowy PIIB w drugiej i trzeciej kadencji. Pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB w pierwszej i drugiej kadencji. W trzeciej kadencji pełnił funkcję Zastępcy przewodniczącego Rady WOIIB był delegatem na Zjazd PIIB i członkiem Rady PIIB, działał jako przedstawiciel WOIIB w pracach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Jest delegatem na Zjazd WOIIB i delegatem na Zjazd Krajowy PIIB w Warszawie w obecnej kadencji. Posiada uprawnienia budowlane oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w swojej branży.