Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

MTP BUDMA 2017

W dniach 7-10 lutego 2017 odbyły się w Poznaniu jubileuszowe 25 Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. W ramach tych Targów zorganizowano pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury. W pierwszym dnia Forum, 7 lutego 2017 r.,po uroczystym otwarciu Targów BUDMA przez Ministra Andrzeja Adamczyka, przeprowadzono 3 sesje tematyczne.

Na temat wyrobów budowlanych pierwszy zabrał głos Jacek Szer - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Następnie Tomasz Żuchowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz z Małgorzatą Walczak-Gomułą i Beatą Tomczak omówili ogólny rozwój budownictwa jako koła zamachowego polskiej gospodarki.

W trzecim wystąpieniu omówiono rynki eksportowe dla polskich wyrobów budowlanych (Janusz Komurkiewicz - Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Andrzej Kozłowski - Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa).

1
Minister Tomasz Żuchowski omawia projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
Natomiast w dniach 8 i 9 lutego 2017 r., w ramach Forum, odbyły się tradycyjne już Dni Inżyniera Budownictwa organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa był poświęcony przedstawieniu kluczowych zmian dla Budownictwa. Minister Tomasz Żuchowski zaprezentował aktualną wersję projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z przedstawieniem kluczowych elementów na slajdach.

Po wygłoszeniu referatu odbyła się debata z udziałem Ministra Tomasza Żuchowskiego i pięciu tzw. ekspertów z różnych instytucji związanych z budownictwem. Samorząd inżynierów budownictwa reprezentował Jerzy Stroński - Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe problemy inżynierów w aktualnej sytuacji prawnej. Zwrócił uwagę na oczekiwania od ustawodawcy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Drugie wystąpienie dotyczyło programu „Mieszkanie+” i referat wygłosił Kazimierz Smoliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

2
Grzegorz Ratajczak w trakcie swojego wystąpienia
Drugi Dzień Inżyniera Budownictwa był przeznaczony na tematy merytoryczne, aktualnie nurtujące środowisko budowlanych.

Pierwsze wystąpienie członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – dr. inż. Grzegorza Ratajczaka i dr. hab. inż., prof. PP Arkadiusza Madaja - dotyczyło zamówień publicznych realizowanych w systemie „Projektuj i buduj”, który jest bardzo kontrowersyjny, szczególnie w realizacji inwestycji wymagających najwyższej jakości.

3
Adam Matthews - Przewodniczący BIM Task Group
Kolejny temat przedstawił Adam Matthews - Przewodniczący BIM Task Group, działającej w ramach struktur Unii Europejskie. W swoim wystąpieniu przedstawił BIM w realizacji inwestycji infrastrukturalnych jako jedno z najlepszych rozwiązań.

Dwa następne wystąpienia dotyczyły inwestycji liniowych, które zostały przedstawione z perspektywy ogólnopolskiej.

4
Jakub Kapturzak - zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w MIiB
Sprawy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji kolejowych przedstawił Jakub Kapturzak - zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podkreślając ogrom prac do wykonania w ciągu najbliższych lat w ramach dotacji unijnych.

5
Jarosław Waszkiewicz - Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w MIiB
Natomiast inwestycje drogowe omówił Jarosław Waszkiewicz - Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w MIiB. Z referatu wynikało, że większość inwestycji z dotacji unijnych została już zrealizowana, pozostały inwestycje spinające poprzednie przedsięwzięcia.

6
Anita Oleksiak – Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MIiB
W drugiej części sesji tematem wiodącym były kwalifikacje zawodowe w budownictwie. Anita Oleksiak – Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zreferowała aktualne możliwości i potrzeby szkolnictwa zawodowego w Polsce.

 

7 8 
dr inż. Daniel Pawlicki prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Kolejne wystąpienia: dr. inż. Daniela Pawlickiego i prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego - członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - dotyczyły kryteriów kwalifikacji zawodowych, nadawania uprawnień budowlanych oraz doskonalenia zawodowego w oparciu o doświadczenie wielkopolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Ostatnim punktem drugiego Dnia Inżyniera Budownictwa była debata z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych. Wzięli w niej udział: Paweł Babij – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Andrzej Roch Dobrucki - Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izabela Klimaszewska – Izba Architektów RP, Szymon Nadzieja – Związek Polskie Okna i Drzwi, Ireneusz Woźniak – Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej.

Podsumowując, należy podkreślić szeroki udział środowisk budowlanych w I Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury oraz aktywność przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w przedstawieniu rozwiązań dotyczących aktualnych problemów w środowisku budowlanym, co przekłada się na lepsze zrozumienie idei zmian wprowadzonych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB

mgr inż. Jerzy Stroński