Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Biuletyn nr 57

 

okladka57 

Ściągnij biuletyn w postaci pliku PDF

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

1. XV-lecie działalności WOIIB.
2. II Konferencja Programowa WOIIB.
3. Wizyta we Francji.
4. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
5. X warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa.”
6. Wydarzyło się w naszej Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

1. Przepompownia ścieków „Garbary” w Poznaniu.
2. Kolejne obwodnice na trasie S11.
3. Sprawozdanie z konferencji „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.” 
4. „Mister budownictwa Południowej Wielkopolski.”
5. 70 lat FSNT NOT.
6. Wernisaż wystawy obrazów Floriana Mielcarka.


KOMENTARZE:
1. Wielkopolski inżynier budownictwa.
2. Zagraniczni studenci.
3. Gruzińska mozaika.
4. Plan szkoleń na I kw. 2018 roku.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Okres powakacyjny, począwszy od września do końca tego roku, jest okresem bardzo intensywnej działalności WOIIB. W dniach 7 - 9 września zorganizowaliśmy, wspólnie z poznańskim oddziałem PZITB, konferencję w Wałczu. Tradycyjnie, tematyka konferencji była poświęcona sprawom związanym z nadzorem budowlanym oraz rewitalizacją obszarów zurbanizowanych.

W trakcie konferencji odbyło się spotkanie członków Prezydium dwóch izb okręgowych: Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej. Wymieniliśmy się doświadczeniami w pracy obu Izb.

29 września obchodziliśmy Jubileusz 15-lecia WOIIB w połączeniu z Wielkopolskim Dniem Budowlanych. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Farze Poznańskiej. Główne uroczystości odbyły się na terenie MTP to tam 15 lat temu odbył się pierwszy Założycielski Zjazd WOIIB. W uroczystości, oprócz członków WOIIB, wzięło udział wielu zaproszonych gości. Razem to około 500 osób. Przy tej okazji uhonorowano naszych członków dyplomami i odznakami honorowymi w uznaniu zasług za aktywne działanie oraz zaangażowanie w rozwój naszego województwa a także złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pragnę w tym miejscu podziękować pracownikom biura WOIIB za trud włożony w przygotowanie tej uroczystości.

W dniach od 15 do 21 października, na zaproszenie Federacji Francuskiej Budownictwa, została zorganizowana wycieczka techniczna do Lotaryngii. Była to: techniczna, turystyczna i oficjalna wizyta, która w perspektywie czasowej przyczyni się do zacieśnienia współpracy na wielu polach, pomiędzy wielką, wschodnią Federacją Francuską Budownictwa a WOIIB. Szczegóły dotyczące tej wizyty znajdziecie Koleżanki i Koledzy w tym Biuletynie.

24 października odbyła się II Konferencja Programowa WOIIB. Pierwsza część konferencji była poświęcona projektowi Ustawy o zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty.

W drugiej części konferencji przeanalizowaliśmy pracę poszczególnych komisji i zespołów działających w naszej Izbie pod kątem: co należy zmienić lub co poprawić w pracach tych komisji i zespołów. Wypracowane wnioski z tej konferencji zostaną przedstawione na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w przyszłym roku.

6 października br. kaliski oddział PZITB, pod patronatem naszej Izby, zorganizował podsumowanie konkursu „Mister budownictwa Wielkopolski południowej”. Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi pucharami.

7 listopada, jak co roku, odbyły się warsztaty organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów pod nazwą „Projektowanie, jako gra zespołowa”.

Wkraczamy w bardzo ważny okres w naszej Izbie, zbliża się koniec IV kadencji i w miesiącu listopadzie i grudniu na zebraniach wyborczych będziemy wybierali Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku. Delegatów wybieramy na zebraniach w pięciu okręgach wyborczych: gnieźnieńskim, kaliskim, konińskim, leszczyńskim oraz pilskim i czterech zebraniach wyborczych w okręgu poznańskim. Łącznie wybierzemy 168 delegatów, którzy na XVII Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w kwietniu 2018 roku, wybiorą nowe władze naszej Okręgowej Izby i naszych reprezentantów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy na piątą kadencję, na lata 2018–2022. Poprzednie wybory władz Izby miały miejsce na XIII Zjeździe, który odbył się 8.04.2014 r.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok i z tej okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę złożyć Koleżankom i Kolegom oraz Waszym Rodzinom życzenia, by przy świątecznym stole nie zabrakło spokoju, ciepła i rodzinnej atmosfery, a 2018 rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność dla wszystkich oraz spełnił wszystkie Wasze marzenia.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber