Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Praca - ogłoszenia

KIEROWNIK ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

image002

KIEROWNIK ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

Prezentacja firmy

PowerChina w skali globalnej jako koncern zajmuje 5. miejsce na liście największych grup budowlanych z przychodami za 2016r. na poziomie 49.000.000.000 (49 mld) dolarów.

Opis stanowiska pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • kierowanie i rozliczanie budowy zgodnie z prawem budowlanym,
 • nadzór i prowadzenie robót,
 • spółpracę z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami,
 • koordynację zamówień materiałów,
 • zarządzanie zespołem,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • dbanie o terminowość wykonywanych prac.

Wymagania

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • dodatkowo wymagana specjalizacja geotechniczna lub Eurokod7
 • minimum 5 lat doświadczenia od momentu nadania uprawnień budowlanych
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie sporym atutem

Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego."

albo

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: office@ powerchina.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach: Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Construction Corporation of China, Limited z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Power Construction Corporation of China, Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000074193 8, REGON: 380851835 , adres e-mail office@ powerchina.pl, dalej zwanego „Administratorem".

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: office@ powerchina.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy.

Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe lub kadrowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania. Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania. W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: .... Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Państwa dane nie będą profilowane.

Prezentacja firmy
PowerChina w skali globalnej jako koncern zajmuje 5. miejsce na liście największych
grup budowlanych z przychodami za 2016r. na poziomie 49.000.000.000 (49 mld)
dolarów.
Opis stanowiska pracy
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- kierowanie i rozliczanie budowy zgodnie z prawem budowlanym,
- nadzór i prowadzenie robót,
- współpracę z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami,
- koordynację zamówień materiałów,
- zarządzanie zespołem,
- przygotowanie dokumentacji,
- dbanie o terminowość wykonywanych prac.
Wymagania
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
- dodatkowo wymagana specjalizacja geotechniczna lub Eurokod7
- minimum 5 lat doświadczenia od momentu nadania uprawnień budowlanych
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie sporym atutem
Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power
Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) dla potrzeb niezbędnych do realizacji
obecnego procesu rekrutacyjnego."
albo
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power
Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do
realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."
Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: office@
powerchina.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Construction Corporation of China, Limited z siedzibą w Chińskiej
Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Power
Construction Corporation of China, Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000074193 8,
REGON: 380851835 , adres e-mail office@ powerchina.pl, dalej zwanego „Administratorem”.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych
osobowych pod adresem: office@ powerchina.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy
Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko,
data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 22 (1) Kodeksu Pracy.
Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy
zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody
udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający
proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe
lub kadrowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od
wpłynięcia podania.
Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
licząc od wpłynięcia podania.
W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku
rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: ….
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby
to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
Państwa dane nie będą profilowane.

KIEROWNIK ROBÓT

skanska1

Działamy we wszystkich obszarach budownictwa. Budujemy innowacyjnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju promujemy podejście, w którym najważniejszy jest człowiek.
Jako innowacyjny partner i ekspert dla klienta aktywnie rozwijamy rynek budownictwa w Polsce, wprowadzając nowe technologie i światowe rozwiązania. Jesteśmy jedynym generalnym wykonawcą - sygnatariuszem deklaracji współpracy „Inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju".

  

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik Robót / specjalność sanitarna

Będziesz zajmować się:

 • planowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem wykonania robót mostowych
 • nadzorem i koordynacją robót podwykonawców
 • udziałem w procesie oferowania
 • weryfikacją dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań
 • sporządzaniem dokumentacji powykonawczej
 • nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP

Aplikuj jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe profilowe
 • podsiadasz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
 • masz min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiesz pracować w zespole
 • jesteś osobą dobrze zorganizowaną i dyspozycyjną
 • masz prawo jazdy w kat B
 • znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Co zyskasz?

 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami z różnych branż w ramach budownictwa ogólnego
 • możliwość pracy na różnorodnych projektach
 • możliwość rozszerzania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

 • projekty realizowane w Poznaniu i okolicach, aktualnie projekt w Inowrocławiu

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z nazwą stanowiska na adres: rekrutacja@skanska.pl

Skanska S.A. opuściła biuro przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie i przeprowadziła się do nowej lokalizacji – budynek C w biurowcu Spark. Z dniem 15 maja 2018 roku zmieniły się dane rejestrowe spółki Skanska S.A. w tym adres korespondencyjny głównej siedziby firmy. W wyniku tych zmian przestają funkcjonować dotychczasowe adresy spółki w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka 9 oraz przy ul. Pruszkowskiej 17, a zastępuje je jeden wspólny adres nowej siedziby firmy: Skanska S.A. Aleja „Solidarności" 173, 00-877 Warszawa Tym samym informujemy, że od 15 maja 2018 r. korespondencja adresowana na dotychczasowe warszawskie adresy Skanska S.A. powinna trafiać na nowy adres firmy. Faktury prosimy przesyłać na dotychczasowy adres centrum rozliczeniowego, w którym dokumenty są procesowane: Faktury Skanska ul. Grudziądzka 46-48, 87-100 Toruń

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Skanska SA (ul. Gen. Józefa Zajączka 901-518 Warszawa) / Skanska Property Poland Sp. z o.o. (ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa)/ Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. (ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa)/ Skanska Commercial Development Europe Sp. z o.o. (ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Treść ogłoszeniaw pilu PDF.

 

 

 

KIEROWNIK BUDOWY

PKOB Wegner, to firma, która już od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia. PKOB Wegner przy wsparciu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, z wykorzystaniem własnego nowoczesnego sprzętu budowalnego, realizuje obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe. Więcej informacji na temat firmy można pozyskać na www.wegner.pl. Przez wzgląd na jej ciągły rozwój, poszukuje osób na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego
 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania danego kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy robót
 • Koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości ich dostaw
 • Prowadzenie dziennika budowy

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa uprawniająca do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych, w szczególności w realizacji projektów kubaturowych

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność kooperacji
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie od ponad 25 lat działającej na rynku
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, komputer).

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy wegner@wegner.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PKOB WEGNER Spółka z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Rudkach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

KIEROWNIK PROJEKTU

PKOB Wegner, to firma, która już od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia. PKOB Wegner przy wsparciu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, z wykorzystaniem własnego nowoczesnego sprzętu budowalnego, realizuje obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe. Więcej informacji na temat firmy można pozyskać na www.wegner.pl. Przez wzgląd na jej ciągły rozwój, poszukuje osób na stanowisko:

Kierownik projektu
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • Kosztorysowanie i sporządzanie ofert
 • Nadzór strategiczny i operacyjny nad realizacją Kontraktu
 • Odpowiedzialność za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Kontraktu zgodnie ze stanem faktycznym
 • Odpowiedzialność za udzielanie zamówień w zakresie Kontraktu, w tym wybór podwykonawców i dostawców towarów i usług
 • Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich zgodności i zaawansowania z harmonogramem Kontraktu
 • Planowanie i zarządzanie kosztami projektu

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane
 • Czynne prawo jazdy kategorii B

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów w sektorze budownictwa

Umiejętności:

 • Znajomość oprogramowania Auto CAD
 • Znajomość oprogramowania do kosztorysowania np. Norma
 • Znajomość oprogramowania PowerProject

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność łatwego nawiązywania i budowania dobrych relacji z kontrahentami
 • Wysokie zdolności interpersonalne
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie działającej na rynku od ponad 25 lat,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji,
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, laptop).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600816451 lub przesłanie aktualnego CV na adres rekrutacja@wegner.pl

 

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Główny Inspektor nadzoru 

INŻYNIER REZYDENT

Euroconsult

INŻYNIER REZYDENT

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Inżyniera Rezydenta

Wymagania: 

Doświadczenie zawodowe: Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Euroconsult

Główny Specjalista ds. rozliczeń

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Główny Specjalista ds. rozliczeń

Wymagania: 

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na samodzielnym stanowisku/ stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde.

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROSZCZEŃ

Euroconsult

Główny Specjalista ds. roszczeń

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Główny Specjalista ds. roszczeń

Wymagania: 

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GO o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

 

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU

Euroconsult

Główny Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Główny Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

Wymagania: 

Doświadczenie zawodowe: Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każde, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę łącznie minimum 4 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 50m na stanowisku/ stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru robót mostowych

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

INSPEKTOR NADZORU

Euroconsult

 Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe
 • Uprawnienia budowlane

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

KIEROWNIK BUDOWY

energias

Polski oddział, hiszpańskiej firmy I+D ENERGIAS zajmujący sie energią odnawialną szuka dwóch kierowników budowy (elektryk lub mechanik) do pracy przy konstrukcji farm fotowoltaicznych w Polsce. Biuro firmy I+D znajduje sie w Poznaniu.

Wymagania:

 • Doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
 • Uprawnienia budowlane,
 • Język angielski,
 • Uprawnienia SEP,
 • Prawo jazdy,
 • Dyspozycje do częstych wyjazdów (projekty na terenie całej Polski)

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Samochód do celów służbowych,
 • Praca w międzynarodowej grupie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: poland@idenergias.com

Prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby niniejszej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).