Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Praca - ogłoszenia

INSPEKTOR NADZORU

image001

OGŁOSZENIE
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
INSPEKTORA NADZORU

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska).
 2. Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg.
 3. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej (bez ograniczeń).
 4. Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. Znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
 6. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań, w szczególności 

Ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do Ustawy.

Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez WZDW w Poznaniu funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg.
 2. Prowadzenie spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 3. Pełnienie funkcji koordynatora (Kierownika Projektu) dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych.
 4. Nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.
 5. Współudział w opiniowaniu i weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania.
 6. Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez WZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.
 7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi WZDW/RDW oraz zewnętrznymi jednostkami w zakresie niezbędnym do zrealizowania i nadzorowania inwestycji.
 8. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka",
 • nagroda w II kwartale roku,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego tzw. „wczasy pod gruszą",
 • nagroda roczna zależna od wyników pracy,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zespole,
 • w godzinach pracy częste wyjazdy w teren (dot. objazdów dróg wojewódzkich na terenie woj. wielkopolskiego),
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.

Pisemne oferty prosimy przesłać z dopiskiem na kopercie „praca" na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
email: kadry@wzdw.pl
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ... BUDOWNICTWA

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uruchomiła nabór kandydatów na ekspertów między innymi w dziedzinie Budownictwo, gdzie warunkiem koniecznym jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń.

Link do ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów.

SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ

wcwi

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, poszukuje inżyniera na stanowisko Specjalisty ds. eksploatacji technicznej.

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj umowy: Na okres próbny – 6 miesięcy
Liczba wakatów: 1
Min. doświadczenie: min. 3 lata liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych
Min. wykształcenie: wyższe inżynierskie – branża budowlana ...

Pełna treść ogłoszenia w załączniku PDF.

 

Konstruktora/asystenta konstruktora

20180328-img1

CONSTRAVIA jest dynamicznie rozwijającym się biurem projektowym, specjalizującym się głównie w obiektach o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej i stalowej. Zatrudniamy zdolnych, otwartych na nowoczesne technologie inżynierów z pozytywnym podejściem zarówno do życia jak i problemów projektowych.

 
CONSTRAVIA pracuje wykorzystując BIM (wykorzystujemy tylko i wyłącznie Tekla Structures nie używamy oprogramowania 2D) i najlepsze praktyki płynące z tej metody działania od wielu lat. Swobodnie koordynujemy każdy nasz projekt z wszystkimi branżami bazując na modelach 3D. Zachęcamy do wykorzystywania technologii BIM kolegów z branży oraz studentów tak aby „jutro" papierowa dokumentacja 2D stała się całkowicie zbędna.


Aktualnie poszukujemy do naszego biura w Poznaniu pięciu kompetentnych inżynierów, chcących rozwijać siebie i doskonalić nasze projekty, na stanowisko:

Konstruktora/asystenta konstruktora

Zakres obowiązków przy tworzeniu dokumentacji projektowej:

 • projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych,
 • współpraca z jednostkami projektowymi innych branż oraz wykonawcami,
 • rozwijanie i wdrażanie wewnętrznych standardów firmy,

OFERUJEMY:

 • bardzo dobrze wyposażone stanowiska pracy,
 • miłą atmosferę w zespole doświadczonych konstruktorów,
 • możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji: szkolenia zawodowe, językowe,

 WYMAGANIA:

 • min. 2-3 letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji budowlanych lub w wykonawstwie,- praktyczna znajomość programu Tekla Structures i/lub Robot Structural Analysis,
 • dobra znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków: Angielski, Niemiecki, Norweski
 • umiejętność rozwiązywania napotkanych problemów, dobra komunikacja, praca w zespole,

MIEJSCE PRACY:
PoznańAdres e-mail, na który należy przysyłać aplikacje:
ms@constravia.pl
tel 508 901 957

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zdodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami.

 

 

KIEROWNIK BUDOWY

PKOB Wegner, to firma, która już od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia. PKOB Wegner przy wsparciu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, z wykorzystaniem własnego nowoczesnego sprzętu budowalnego, realizuje obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe. Więcej informacji na temat firmy można pozyskać na www.wegner.pl. Przez wzgląd na jej ciągły rozwój, poszukuje osób na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego
 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania danego kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy robót
 • Koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości ich dostaw
 • Prowadzenie dziennika budowy

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa uprawniająca do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych, w szczególności w realizacji projektów kubaturowych

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność kooperacji
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie od ponad 25 lat działającej na rynku
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, komputer).

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy wegner@wegner.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PKOB WEGNER Spółka z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Rudkach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

KIEROWNIK PROJEKTU

PKOB Wegner, to firma, która już od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia. PKOB Wegner przy wsparciu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, z wykorzystaniem własnego nowoczesnego sprzętu budowalnego, realizuje obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe. Więcej informacji na temat firmy można pozyskać na www.wegner.pl. Przez wzgląd na jej ciągły rozwój, poszukuje osób na stanowisko:

Kierownik projektu
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • Kosztorysowanie i sporządzanie ofert
 • Nadzór strategiczny i operacyjny nad realizacją Kontraktu
 • Odpowiedzialność za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Kontraktu zgodnie ze stanem faktycznym
 • Odpowiedzialność za udzielanie zamówień w zakresie Kontraktu, w tym wybór podwykonawców i dostawców towarów i usług
 • Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich zgodności i zaawansowania z harmonogramem Kontraktu
 • Planowanie i zarządzanie kosztami projektu

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane
 • Czynne prawo jazdy kategorii B

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów w sektorze budownictwa

Umiejętności:

 • Znajomość oprogramowania Auto CAD
 • Znajomość oprogramowania do kosztorysowania np. Norma
 • Znajomość oprogramowania PowerProject

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność łatwego nawiązywania i budowania dobrych relacji z kontrahentami
 • Wysokie zdolności interpersonalne
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie działającej na rynku od ponad 25 lat,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji,
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, laptop).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600816451 lub przesłanie aktualnego CV na adres rekrutacja@wegner.pl

 

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Główny Inspektor nadzoru 

INŻYNIER REZYDENT

Euroconsult

INŻYNIER REZYDENT

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Inżyniera Rezydenta

Wymagania: 

Doświadczenie zawodowe: Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Euroconsult

Główny Specjalista ds. rozliczeń

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Główny Specjalista ds. rozliczeń

Wymagania: 

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na samodzielnym stanowisku/ stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde.

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROSZCZEŃ

Euroconsult

Główny Specjalista ds. roszczeń

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Główny Specjalista ds. roszczeń

Wymagania: 

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GO o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

 

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU

Euroconsult

Główny Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

W związku z rozwojem międzynarodowej firmy Euroconsult S.A.- zajmującej się nadzorem budowlanym poszukujemy osób do pracy w zespole Konsultanta do kontraktu przy nadzorze drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław

Miejsce pracy: Kościan

Aktualnie poszukujemy: Główny Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

Wymagania: 

Doświadczenie zawodowe: Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każde, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę łącznie minimum 4 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 50m na stanowisku/ stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru robót mostowych

Oferujemy:

 • Atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji z dopiskiem nazwy stanowiska.