Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Konferencje wewnętrzne Konferencje wewnętrzne

konferencja

 „PRZEMARZANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I GEOTERMICZNE ASPEKTY BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO”

Termin: 13 CZERWCA 2018 r. GODZ 10:00

Miejsce: siedziba WOIIB bud B

Program:

Przemarzanie podłoża gruntowego i charakterystyki termiczne gruntów

  1. Nowa propozycja określania zasięgu i głębokości stref przemarzania w Polsce
  2. Właściwości termofizyczne gruntów w strefie podłoża podlegającej przemarzaniu
  3. Naturalne pole temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej
  4. Wpływ przemarzania podłoża na geotechniczne właściwości iłów poznańskich

Geotermiczne zagadnienia budownictwa energooszczędnego

  1. Wykorzystanie fundamentów pośrednich budowli do pozyskiwania ciepła gruntowego
  2. Dolne źródła ciepła- perspektywy i tendencje rozwojowe
  3. Geologiczne uwarunkowania instalacji płytkowej geotermii i nieogrzewanych budynków
  4. Wpływ izolacji termicznej na nośność fundamentów pasmowych

Organizator:

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki, Politechnika Poznańska

Kontakt:

Zgłoszenia do 7.06.2018 r. przyjmuje Pani Joanna Kozłowska-Molenda, tel. 61 854 20 19,
e-mail komisje@woiib.org.pl

 

konferencja

KONFERENCJA - INSTALACJE – Międzynarodowe Targi Instalacyjne -  Obowiązujące wymagania stawiane urządzeniom wentylacyjnym i   klimatyzacyjnym. Wspomaganie projektowania programem BIM. 

Termin: 25.04.2018, godz. 11:00

Miejsce: MTP – Pawilon nr 10

Program:

- Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji – dr inż.  Jarosław Muller – Politechnika Krakowska.

- Największe zagadnienie  związane z BIM w praktyce – standardy – wdrożenie – case study – mgr inż. Paweł Wierzowiecki.

- Centrale wentylacyjne. Innowacje i nowinki techniczne – Dariusz Stefanowski (Klimor), Arkadiusz Romański (Juwent).

- Wytyczne do projektowania systemów wentylacji pożarowej. Rola systemów w strategii ochrony p-poż budynków wielokondygnacyjnych – dr inż. Grzegorz Kubicki – Politechnika Warszawska.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po wejściówki.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Joanna Kozłowska-Molenda
tel. 61 854 20 19 e-mail: komisje@woiib.org.pl

UWAGA WYMAGANA REJESTRACJA

https://www.webankieta.pl/ankieta/326937/konferencja-wielkopolskiej-okregowej-izby-inzynierow-budownictwa-podczas-targow-instalacje.html

konferencja

XVI Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” – Tytuł tegorocznej edycji: Stacje Elektroenergetyczne 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER

Termin: 25 kwietnia 2018

Miejsce: Poznań  na ternie MTP : paw 7, sala 1, G i H

Godzina: 10:00 – 14:15

Organizator:  SEP O/Poznań+ WOIIB + MTP

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Józef Lorenc – Politechnika Poznańska,

prof. dr hab. inż. Waldemar Dołęga – Politechnika     Wrocławska,

                            mgr inż. Jakub Papiernik – ABB Sp. z o.o.

                            mgr inż. Andrzej Jądrzyk – Elektrometal  Energetyka S.A.

konferencja

IX Konferencja  Naukowo – Techniczna z cyklu : „Bezpieczeństwo i Energooszczędność w Oświetleniu  nt. Technika Świetlna 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER.

Termin: 24 kwietnia 2018

Miejsce: Poznań  na ternie MTP : paw 7, sala 1, G i H

Godzina: 10:00 – 14:15

Organizator: SEP O/Poznań+ WOIIB + MTP

Wykładowcy: prof. dr hab. inż.  Wojciech Żagan – Politechnika Warszawska,

                       dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz – Politechnika Poznańska,

                      dr inż. Małgorzata Górczewska – Politechnika Poznańska,

                       dr hab. inż. Piotr Pracki – Politechnika Warszawska.

Konferencja

 XIX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego Wałcz 2017 – Konferencja Naukowa pt. Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych.
 
Termin:  07 - 09 września 2017
Miejsce: Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu 
                 Organizator: Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa     PZITB Sp. z o.o w                        Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9
 
Program: 
•  07 września  - XIX Warsztaty  Nadzoru Inwestorskiego oraz III Krajowa Konferencja                                 Doktorantów IKAR 2017.
•  08 września – „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” (XV Konferencja Naukowa Komitetu      Remontów PZITB z tematem wiodącym ”Powodzie w miastach – przyczyny, skutki,                                             zapobieganie”.
•  09 września – będzie realizowany program ochrony zabytków w ramach „Europejskich Dni   Dziedzictwa 2017” – sesja wyjazdowa – „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.
 
  Kontakt:
 telef: 61 85 36 805  wew. 307; 333
 

Konferencja

Branża elektroinstalacyjna –SEP O/Poznań
XV Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”
 
Termin: 24 maja 2017r. godz. 9:00
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
EXPOPOWER 2017
Zgłoszenia kierować do biura SEP – tel. 61 853 65 14.
 

Konferencja

Branża elektroinstalacyjna –SEP O/Poznań
VIII Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu “Energooszczędność w oświetleniu”
 
Termin: 23 maja 2017r. godz. 9:00
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
EXPOPOWER 2017
Zgłoszenia kierować do biura SEP – tel. 61 853 65 14.

Konferencja

XVIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego  - Konferencja Naukowo Techniczna    Wałcz 2016 
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” „Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych” 
 
Termin:  08 – 09 września 2016
Miejsce:  Wałcz – Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.
Organizator: Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa PZITB
                                   Sp. z o.o w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9
     Program konferencji:
-  08 .09.2016  - Prawo Budowlane  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy.
- 09.09.2016 – XIV Konferencja Naukowa  Komitetu Remontów PZITB –„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”
     - II Krajowa Konferencja Doktorantów IKAR 2016.
     - XIV Konferencja Naukowa – „Ekonomiczno – społeczne i organizacyjno techniczne   determinanty zarządzania rozwojem lokalnym.
- 10.09.2016 Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 (sesja wyjazdowa) – „Gdzie duch spotyka się z  przestrzenią -  świątynie, arcydzieła, pomniki.
Rejestracja uczestników  -  formularz do pobrania ze strony: cutob-poznan.pl/Kursy_sympozja.html
Kontakt:   mgr inż. Zbigniew Augustyniak - z.augustyniak@cutob-poznan.pl,
dr inż. Barbara Ksit - Barbara.ksit@put.poznan.pl
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk  - anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl 
mgr inż. arch. Hanna Szymczak – hanna.szymczak@up.poznan.pl

SEMINARIUM „ WSPÓŁPRACA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I GEODEZJI W PROCESIE BUDOWLANYM”

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na seminarium:
„ WSPÓŁPRACA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I GEODEZJI W PROCESIE BUDOWLANYM”


Program Seminarium: KLIKNIJ


Termin: 21 czerwca 2016 r. godz. 10:00
Miejsce : Siedziba WOIIB ul. Dworkowa 14, budynek B

Zgłoszenia przyjmuje Pani Joanna Kozłowska-Molenda
Tel. 61 854-20-19 lub e-mail szkolenia.efs@wkp.piib.org.pl