Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Konferencje wewnętrzne Konferencje wewnętrzne

Konferencja

 
 
KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA BUDOWNICTWO SZPITALNE
 
Tytuł: „ Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów”
 
11 października 2018 r. godz. 10:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a
 
PATRONAT: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska,
PLAN WYKŁADÓW
 1. „Oddział dziecięcy okiem pediatry” - prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
 2. "Standardy opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową a struktura kompleksowego ośrodka onkologii i hematologii dziecięcej”- prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
 3. „Szpital XXI wieku na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka”-dr inż. Włodzimierz Werochowski, Industria Project
 4. „Rodzic/opiekun jako wsparcie podczas hospitalizacji dziecka”-  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych mgr Teresa Kruczkowska
 5.  „Dobry projekt szpitala kluczem do bezpiecznej farmakoterapii w pediatrii”-Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska mgr Alina Górecka
 6. „Jakość wody w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych”- dr hab. inż. Alina Pruss Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 7.  „Klimatyzacja oddziału onkologii hematologii i transplantologii pediatrycznej, studium przypadku”-  prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Porowski, mgr inż. Wojciech Porowski
 8. "Instalacje gazów medycznych na oddziałach pediatrycznych w świetle obowiązujących przepisów oraz doświadczeń projektowych"- mgr inż. Andrzej Komisarz
 9. „Psychologiczne, architektoniczne i konstrukcyjne tendencje projektowania szpitali z oddziałami dziecięcymi”-  prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
 10. „Oddziały pediatryczne – działanie w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i przeciwepidemiczne”- Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Andrzej Trybusz
 11. „Prezentacja nowoczesnych źródeł ciepła”- mgr inż. Justyna Składnikiewicz (Envirotech ).
Zaproszenia wraz z programem będą rozsyłane na początku września. 
Zgłoszenia przyjmować będzie Pani Joanna Kozłowska-Molenda:
tel.61 854 20 19 lub e-mail: komisje@woiib.org.pl

konferencja

XVI Konferencja Naukowo – Techniczna poświęcona szeroko pojętym aspektom rewitalizacji oraz XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego w Wałczu.

 

Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych.

„Rewitalizacja Obiektów Inżynierskich, Oczyszczalni Ścieków oraz Infrastruktury Kanalizacyjnej w Miastach

 

Termin: 06 – 08.09.2018

Miejsce: Wałcz – Centralny Ośrodek Sportu

Program:

06.09.2018 – XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego. Warunki       techniczne realizacji obiektów budowlanych.

07.09.2018 – XVI Konferencja Naukowa – „Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych”

„Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach”.

08.09.2018 – Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 ) sesja wyjazdowa) „Niepodległa dla wszystkich”

Kontakt do organizatorów:

Strona internetowa www.cutob-poznan.pl

e-mail: a.piatkowski@cutob-poznan.pl

telef. 570 655 103

 

konferencja

 „PRZEMARZANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I GEOTERMICZNE ASPEKTY BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO”

Termin: 13 CZERWCA 2018 r. GODZ 10:00

Miejsce: siedziba WOIIB bud B

Program:

Przemarzanie podłoża gruntowego i charakterystyki termiczne gruntów

 1. Nowa propozycja określania zasięgu i głębokości stref przemarzania w Polsce
 2. Właściwości termofizyczne gruntów w strefie podłoża podlegającej przemarzaniu
 3. Naturalne pole temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej
 4. Wpływ przemarzania podłoża na geotechniczne właściwości iłów poznańskich

Geotermiczne zagadnienia budownictwa energooszczędnego

 1. Wykorzystanie fundamentów pośrednich budowli do pozyskiwania ciepła gruntowego
 2. Dolne źródła ciepła- perspektywy i tendencje rozwojowe
 3. Geologiczne uwarunkowania instalacji płytkowej geotermii i nieogrzewanych budynków
 4. Wpływ izolacji termicznej na nośność fundamentów pasmowych

Organizator:

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki, Politechnika Poznańska

Kontakt:

Zgłoszenia do 7.06.2018 r. przyjmuje Pani Joanna Kozłowska-Molenda, tel. 61 854 20 19,
e-mail komisje@woiib.org.pl

 

konferencja

KONFERENCJA - INSTALACJE – Międzynarodowe Targi Instalacyjne -  Obowiązujące wymagania stawiane urządzeniom wentylacyjnym i   klimatyzacyjnym. Wspomaganie projektowania programem BIM. 

Termin: 25.04.2018, godz. 11:00

Miejsce: MTP – Pawilon nr 10

Program:

- Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji – dr inż.  Jarosław Muller – Politechnika Krakowska.

- Największe zagadnienie  związane z BIM w praktyce – standardy – wdrożenie – case study – mgr inż. Paweł Wierzowiecki.

- Centrale wentylacyjne. Innowacje i nowinki techniczne – Dariusz Stefanowski (Klimor), Arkadiusz Romański (Juwent).

- Wytyczne do projektowania systemów wentylacji pożarowej. Rola systemów w strategii ochrony p-poż budynków wielokondygnacyjnych – dr inż. Grzegorz Kubicki – Politechnika Warszawska.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po wejściówki.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Joanna Kozłowska-Molenda
tel. 61 854 20 19 e-mail: komisje@woiib.org.pl

UWAGA WYMAGANA REJESTRACJA

https://www.webankieta.pl/ankieta/326937/konferencja-wielkopolskiej-okregowej-izby-inzynierow-budownictwa-podczas-targow-instalacje.html

konferencja

XVI Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” – Tytuł tegorocznej edycji: Stacje Elektroenergetyczne 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER

Termin: 25 kwietnia 2018

Miejsce: Poznań  na ternie MTP : paw 7, sala 1, G i H

Godzina: 10:00 – 14:15

Organizator:  SEP O/Poznań+ WOIIB + MTP

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Józef Lorenc – Politechnika Poznańska,

prof. dr hab. inż. Waldemar Dołęga – Politechnika     Wrocławska,

                            mgr inż. Jakub Papiernik – ABB Sp. z o.o.

                            mgr inż. Andrzej Jądrzyk – Elektrometal  Energetyka S.A.

konferencja

IX Konferencja  Naukowo – Techniczna z cyklu : „Bezpieczeństwo i Energooszczędność w Oświetleniu  nt. Technika Świetlna 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER.

Termin: 24 kwietnia 2018

Miejsce: Poznań  na ternie MTP : paw 7, sala 1, G i H

Godzina: 10:00 – 14:15

Organizator: SEP O/Poznań+ WOIIB + MTP

Wykładowcy: prof. dr hab. inż.  Wojciech Żagan – Politechnika Warszawska,

                       dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz – Politechnika Poznańska,

                      dr inż. Małgorzata Górczewska – Politechnika Poznańska,

                       dr hab. inż. Piotr Pracki – Politechnika Warszawska.

Konferencja

 XIX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego Wałcz 2017 – Konferencja Naukowa pt. Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych.
 
Termin:  07 - 09 września 2017
Miejsce: Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu 
                 Organizator: Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa     PZITB Sp. z o.o w                        Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9
 
Program: 
•  07 września  - XIX Warsztaty  Nadzoru Inwestorskiego oraz III Krajowa Konferencja                                 Doktorantów IKAR 2017.
•  08 września – „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” (XV Konferencja Naukowa Komitetu      Remontów PZITB z tematem wiodącym ”Powodzie w miastach – przyczyny, skutki,                                             zapobieganie”.
•  09 września – będzie realizowany program ochrony zabytków w ramach „Europejskich Dni   Dziedzictwa 2017” – sesja wyjazdowa – „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.
 
  Kontakt:
 telef: 61 85 36 805  wew. 307; 333
 

Konferencja

Branża elektroinstalacyjna –SEP O/Poznań
XV Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”
 
Termin: 24 maja 2017r. godz. 9:00
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
EXPOPOWER 2017
Zgłoszenia kierować do biura SEP – tel. 61 853 65 14.
 

Konferencja

Branża elektroinstalacyjna –SEP O/Poznań
VIII Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu “Energooszczędność w oświetleniu”
 
Termin: 23 maja 2017r. godz. 9:00
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
EXPOPOWER 2017
Zgłoszenia kierować do biura SEP – tel. 61 853 65 14.

Podkategorie