Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa


Szkolenia Zewnętrzne

Temat
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-09-17
Budownictwo pasywne, domy pasywne, na czym polega ich wyjątkowość. Szkolenie odwołane - przeniesione na 05.11.2019r
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-09-18
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Kalisz
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-09-19
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-09-24
Badania podłoża gruntowego i ustalenie jego parametrów dla potrzeb projektowania posadowień na palach. Próbne obciążenia pali fundamentowych - nowe normy, metody i interpretacja ich wyników. - M. Kania
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-09-25
Projektowanie i ocena właściwości betonów samo zagęszczających (SCC). Technologie betonów wysokiej jakości.
Miasto:  Gniezno
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-10-02
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-03
Projektowanie tarasów i balkonów, warstwy, funkcje, materiały oraz detale. Metody naprawy balkonów i loggi.
Miasto:  
Organizator:  PZITS
Data:  2019-10-03
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych.
Miasto:  Konin
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-03
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy,
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-10
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB, Odział Wielkopolski PKG, Instytut Geologii UAM
Data:  2019-10-15
Seminarium szkoleniowe - "Projektowanie geotechniczne w świetle Eurokodu"
Miasto:  Kalisz
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-10-16
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-17
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-17
Metody naprawy konstrukcji żelbetowych - cz.1. Metody napraw podłóg przemysłowych.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-10-23
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-10-29
Wodomierze nowej generacji - montowane na przyłączach wodociągowych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-11-05
Budownictwo pasywne, domy pasywne, na czym polega ich wyjątkowość.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-11-07
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-11-12
Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony środowiska w świetle aktualnych przepisów prawnych: - Ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym, - Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przetwarzania odpadów. - Wymogi ochrony środowiska w oparciu o ustawę o
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-11-13
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.