Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa


Szkolenia Wewnętrzne

Temat
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-05-15
Stropy płytowe, monolityczne, gęstożebrowe. Wytyczne montażu i projektowanie.
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-05-15
Urzędowy dziennik budowy - dowód w postępowaniach, zasady dokonywania wpisów w celu ochrony samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-05-16
ODWOŁANO - Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą - aspekty prawne.
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-05-23
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą - aspekty prawne.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-05-29
Urzędowy dziennik budowy - dowód w postępowanich, zasady dokonywania wpisów w celu ochrony samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Miasto:  Konin
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-06-05
Urzędowy dziennik budowy - dowód w postępowanich, zasady dokonywania wpisów w celu ochrony samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Miasto:  Kalisz
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-06-12
Urzędowy dziennik budowy - dowód w postępowanich, zasady dokonywania wpisów w celu ochrony samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-13
Modernizacja budynków zabytkowych w aspekcie wzmocnień konstrukcji. Metody wzmacniania konstrukcji murowych w obiektach zabytkowych.
Miasto:  Gniezno
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-13
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą - aspekty prawne.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-18
Nowoczesne technologie i materiały poprawiające parametry akustyczne pomieszczeń.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-06-25
Strefy kontrolowane dla gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-25
Warsztaty praktyczne BIM.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-27
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą.
Miasto:  Gniezno
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-05-28
Odnawialne źródła energii - fotowoltaika przyszłością energetyki.