Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

 

Projektowanie i ocena właściwości betonów samo zagęszczających (SCC). Technologie betonów wysokiej jakości.
Opis: Projektowanie i ocena właściwości betonów samo zagęszczających (SCC). - dr hab. inż. K. Zieliński prof. nadzw. P.P.

Technologie betonów wysokiej jakości. - dr inż. B. Karczewski
Data: 2019-09-25
16:00 - 19:00
Miejsce: Poznań
Poznań, Siedziba WOIIB u. Dworkowa 14
Organizator WOIIB + CUTOB-PZITB
Informacja: e-mail:  biuro@cutob-poznan.pl
telefon: 570 645 637; 601 576 665
Załącznik:
Powrót