Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

 

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy,
Opis: Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane.
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy,

dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski; mgr inż. Z. Augustyniak
Data: 2019-10-03
16:00 - 19:00
Miejsce: Konin
Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9 - sala konferencyjna
Organizator WOIIB + CUTOB-PZITB
Informacja: e-mail:  biuro@cutob-poznan.pl
telefon: 570 645 637, 601 576 665
Załącznik:
Powrót