Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

 

Osuszanie konstrukcji budowlanych. Metody i wytyczne.
Opis: Osuszanie konstrukcji budowlanych. Metody i wytyczne.
Data: 2019-10-10
16:00 - 19:00
Miejsce: Poznań
Siedziba WOIIB ul. Dworkowa 14
Organizator WOIIB + CUTOB-PZITB
dr inż. B. Ksit, mgr inż. I. Nowacki.
Informacja: e-mail:  biuro@cutob-poznan.pl
telefon: 570 645 637; 601 576 665
Załącznik:
Powrót