Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

 

1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. 2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Opis: 1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane.
2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Data: 2019-10-10
16:00 - 19:00
Miejsce: Leszno
Zespół Szkół Rolniczo Budowlanych im. Synów Pułku, ul. 1 Maja nr 1 - aula szkoły
Organizator WOIIB + CUTOB-PZITB
dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski, 2. mgr inż. Z. Augustyniak.
Informacja: e-mail:  biuro@cutob-poznan.pl
telefon: 570 645 637; 601 576 665
Załącznik:
Powrót