Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

 

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Opis: Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Data: 2019-10-16
16:00 - 19:00
Miejsce: Kalisz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6
Organizator WOIIB
mec. Jolanta Szewczyk
Informacja: e-mail:  szkolenia@woiib.org.pl
telefon: 61 854 20 23
Załącznik:
Powrót