Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 14/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14Uchwała nr 14/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowy zjazd występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Ryszard Białczyk WKP/IS/0248/01

Delegat na Zjazdy Okręgowe w III, IV kadencji.
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w III, IV kadencji.
Delegat na Zjazdy Krajowe w III, IV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót