Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 14/15 do 24/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-03-17Uchwała nr 14.1÷3/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała nr 15.1÷13/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała nr 16.1÷10/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała nr 17/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała nr 18.1÷5/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała nr 19/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała nr 20.1÷37/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 21.1÷6/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 22.1÷4/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 23/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 24.1÷2/15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót